Đỗ Như Ý
PGS.TS.Đỗ Như Ý
Trưởng bộ môn, UV Hội đồng Khoa
Họ và tên Đỗ Như Ý
Đơn vị Hội Đồng Khoa Cơ - Điện, Bộ môn Điện khí hóa
Chức vụ Trưởng bộ môn, UV Hội đồng Khoa
Giới tính Nam
Số điện thoại cơ quan 02438388482
Số điện thoại di động 0916 895 888
Địa chỉ Email donhuy@humg.edu.vn