Văn phòng: Tầng 1,2,3 nhà C5 tầng

Địa chỉ: Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Số 18, phố Viên,·phường Đức Thắng, quận Bắc Liêm, Hà Nội

Điện thoại: 024 8385094; 024 .22199273

Email: trungtamtttv@humg.edu.vn; thuvien@humg.edu.vn

Website: lic.humg.edu.vn;

1. Chức năng, nhiệm vụ

Chức năng

Tham mưu cho Hiệu trưởng công tác quản lý, khai thác và phát triển nguồn lực thông tin nhằm phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong Trường; thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

Nhiệm vụ

 • Chủ trì xây dựng dự thảo các quy định nội bộ của Trường liên quan đến chức năng nhiệm vụ của trung tâm.
 • Xây dựng chương trình, kế hoạch phát triển công tác thông tin, thư viện, đáp ứng nhu cầu học tập, đào tạo, nghiên cứu khoa học và chiến lược phát triển của Nhà trường.
 • Quản lý, sắp xếp, lưu trữ, bảo quản thông tin, tư liệu trong Thư viện, phục vụ, hướng dẫn cán bộ, sinh viên của Trường khai thác, sử dụng có hiệu quả nguồn tài nguyên thông tin của Trung tâm đáp ứng yêu cầu giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học.
 • Xây dựng quy hoạch, kế hoạch, tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học cho cán bộ thư viện để phát triển nguồn nhân lực có chất lượng nhằm nâng cao hiệu quả phục vụ và đáp ứng các yêu cầu phát triển của Trường.
 • Phối hợp với tất cả các đơn vị chức năng trong việc ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ thông tin vào công tác thư viện.
 • Xây dựng kế hoạch và thực hiện bổ sung, phát triển nguồn tài nguyên thông tin thư viện trong và ngoài nước, các công trình nghiên cứu khoa học các cấp, tài liệu hội nghị, hội thảo, luận án tiến sĩ, luận văn thạc sĩ của giảng viên, nghiên cứu sinh và học viên cao học.
 • Mở rộng quan hệ hợp tác với các thư viện, trung tâm thông tin và các tổ chức chuyên môn trong và ngoài nước để trao đổi thông tin, tài liệu, kinh nghiệm chuyên môn nghiệp vụ và tìm kiếm các nguồn tài trợ cho hoạt động thư viện.
 • Xây dựng, quản trị và tổ chức khai thác có hiệu quả hệ thống tra cứu thông tin đáp ứng nhu cầu của người dùng, hệ thống mạng internet, website của Trường để cung cấp và sử dụng các dịch vụ thông tin - tư liệu  điện tử và phục vụ công tác điều hành quản lý chung của Nhà trường.
 • Quản lý tốt cơ sở vật chất về thông tin - thư viện của Trường, lập kế hoạch nâng cấp và hiện đại hóa cơ sở vật chất để nâng cao năng lực phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học và quản lý của Trường.
 • Kiểm kê định kỳ vốn tài liệu của thư viện; tiến hành thanh lý và loại bỏ các tài liệu lạc hậu, hư nát theo quy định.
 • Phối hợp với tất cả các đơn vị chức năng trong công tác cấp thẻ và quản lý bạn đọc.
 • Tổ chức các hoạt động dịch vụ có thu phù hợp với quy định của pháp luật và chức năng nhiệm vụ được giao theo quy định của Trường.
 • Thực hiện báo cáo định kỳ về tình hình hoạt động, kiểm kê định kỳ hàng năm vốn tài liệu - nguồn lực thông tin, cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật và tài sản khác theo sự phân cấp của Nhà trường.
 • Quản lý và chịu trách nhiệm về giải pháp công nghệ, hoạt động của hệ thống, bảo đảm an toàn, bảo mật thông tin đối với cơ sở hạ tầng thông tin và hệ thống mạng máy tính của Trường; xử lý kịp thời mọi sự cố xảy ra đối với hệ thống mạng.
 • Quản trị và bảo trì website, cổng thông tin điện tử của Trường và hỗ trợ cho các trang web của các đơn vị trong Trường khi cần thiết; chủ động cập nhật kịp thời các thông tin đã được Ban Giám hiệu quyết định thay đổi, điều chỉnh trên website của Trường.
 • Phối hợp với Phòng Công tác chính trị - Truyền thông trong việc khai thác hiệu quả cơ sở hạ tầng thông tin của Trường phục vụ công tác chính trị và truyền thông.

2. Cơ cấu tổ chức

Trung tâm Thông tin - Thư viện là đơn vị trực thuộc BGH, trung tâm có 22 cán bộ cơ hữu và 03 cộng tác viên (CTV), bao gồm lãnh đạo trung tâm và các tổ chuyên môn, nghiệp vụ. 

Cán bộ viên chức của Trung tâm được sắp xếp vào các bộ phận chuyên môn như sau:

 • Ban Giám đốc: Gồm có giám đốc và 02 phó giám đốc; 
 • Phòng Mạng máy tính: 04 cán bộ và 03 CTV
 • Phòng mượn: 03 cán bộ
 • Phòng nghiệp vụ kỹ thuật thư viện: 06 cán bộ
 • Phòng đọc: 03 cán bộ,
 • Bộ phận bảo quản tài liệu thư viện: 01 cán bộ
 • Hiệu sách: 02 cán bộ.

3. Các hoạt động chính

 • Các hoạt động xây dựng và phát triểnTrung tâm hiện đại; các hoạt động về chuyên môn, nghiệp vụ như: phục vụ ban đọc, bổ sung, sưu tầm, lựa chọn và xử lý tài liệu, hướng dẫn khai thác và sử dụng tài liệu có hiệu quả.
 • Xây dựng CSDL nội sinh; CSDL điện tử, tổ chức các kho tự chọn, tham gia các Hội thảo khoa học về thư viện, tổ chức sắp xếp bộ máy nhân sự sao cho phù hợp và hoạt động có hiệu quả.
 • Quản lý hệ thống mạng, internet và tư vấn triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ nhiệm vụ đào tạo, nghiên cứu khoa  học và công tác quản lý nhà trường; thực hiện lắp đặt, sửa chữa khắc phục các sự cố mạng internet; xây dựng, quản trị cổng thông tin điện tử, hệ thống mail HUMG .

4. Kế hoạch hoạt động

 • Hàng năm xây dựng kế hoạch bổ sung sách, báo, tạp chí, CSDL điện tử; kế hoạch sửa chữa, bảo dưỡng các trang thiết bị máy móc, phần mềm; kế hoạch phục vụ năm học; kế hoạch tham gia hội nghị, hội thảo về chuyên môn, nghiệp vụ; kế hoạch ra hạn hợp đồng internet, tường lửa, bản quyền phần mềm diệt virus...
 • Xây dựng kế hoạch nâng cấp thư viện giai đoạn 2017 - 2020; kế hoach nâng cấp hạ tầng CNTT của Nhà trường.

5. Khen thưởng

Giấy khen: Chi bộ Thông tin - Thư viện có nhiều thành tích trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh giai đoạn 2011 - 2015

Giấy khen: Chi bộ Thông tin - Thư viện đạt danh tiêu chuẩn Tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu năm 2013"

Trung tâm nhiều năm liền đạt danh hiệu "tập thể lao động tiên tiến", chi bộ "đạt tiêu chuẩn Tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh", tổ công đoàn đạt danh hiệu " tập thể lao động tiên tiến"