Địa chỉ: Phòng 11.03 nhà C12, Trường ĐH Mỏ - Địa chất, Số 18 Phố Viên, phường Đức Thắng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Điện thoại: 024.38387564

Email: khoahoccoban@humg.edu.vn

Khoa Khoa học cơ bản gồm 7 Bộ môn: Cơ lí thuyết, Giáo dục thể chất, Hình họa, Hóa học, Ngoại ngữ, Toán và Vật lí với tổng số 87 cán bộ giảng dạy, 1 cán bộ phòng thí nghiệm và 1 chuyên viên văn phòng. Đội ngũ cán bộ của khoa gồm có: 3 PGS, 29 TS, 49 ThS (có 8 ThS đang học NCS) và 3 cử nhân; trong đó 3 GVCC, 33 GVC, 51 GV.

CÁC ĐƠN VỊ, TỔ CHỨC
Điện thoại: 024.38387564
Điện thoại: 02438387564
Điện thoại: 02438387564
Điện thoại: 02438387564
Điện thoại: 04.38.387564
Địa chỉ: Phòng 11.03 nhà C12, Trường ĐH Mỏ - Địa chất
Điện thoại: 024.37521256
Địa chỉ: Phòng 11.04 nhà C12, Trường ĐH Mỏ - Địa chất
Điện thoại: 024.38384974
Địa chỉ: Phòng 11.08 nhà C12, Trường ĐH Mỏ - Địa chất
Điện thoại: 024.37550928
Địa chỉ: Phòng 11.05 nhà C12, Trường ĐH Mỏ - Địa chất
Điện thoại: 024.38383600
Địa chỉ: Phòng 11.09 nhà C12, Trường ĐH Mỏ - Địa chất
Điện thoại: 024.37550929
Địa chỉ: Phòng 11.07 nhà C12, Trường ĐH Mỏ - Địa chất
Điện thoại: 024.38387564
Địa chỉ: Phòng 11.02 nhà C12, Trường ĐH Mỏ - Địa chất
Điện thoại: 024.38389932
Địa chỉ: Phòng 11.06 nhà C12, Trường ĐH Mỏ - Địa chất