Địa chỉ: Phòng 1103 nhà C12, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Số 18 Phố Viên, phường Đức Thắng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Điện thoại: 024.38387564

Email: khoahoccoban@humg.edu.vn

Khoa Khoa học cơ bản gồm 7 Bộ môn: Cơ lí thuyết, Giáo dục thể chất, Hình họa, Hóa học, Ngoại ngữ, Toán và Vật lí với tổng số 87 cán bộ giảng dạy, 1 cán bộ phòng thí nghiệm và 1 chuyên viên văn phòng. Đội ngũ cán bộ của khoa gồm có: 3 PGS, 29 TS, 49 ThS (có 8 ThS đang học NCS) và 3 cử nhân; trong đó 3 GVCC, 33 GVC, 51 GV.

CÁC ĐƠN VỊ, TỔ CHỨC
Điện thoại: 024.38387564
Địa chỉ: Phòng 11.03, nhà C12, Trường Đại học Mỏ - Địa chất
Điện thoại: 02438387564
Địa chỉ: Khoa KHCB, Trường Đại học Mỏ -Địa chất
Điện thoại: 02438387564
Địa chỉ: Khoa KHCB, Trường Đại học Mỏ -Địa chất
Điện thoại: 02438387564
Địa chỉ: Khoa KHCB, Trường Đại học Mỏ -Địa chất
Điện thoại: 04.38.387564
Địa chỉ: Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Số 18 Phố Viên, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: 043 7521256
Địa chỉ: Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Số 18 Phố Viên, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: 043 7550928
Địa chỉ: Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Số 18 Phố Viên, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: 043 8383600
Địa chỉ: Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Số 18 Phố Viên, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: 043 7550929
Địa chỉ: Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Số 18 Phố Viên, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: 043 8387564
Địa chỉ: Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Số 18 Phố Viên, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: 024.38389932
Địa chỉ: Phòng 1106 nhà C12, Trường ĐH Mỏ - Địa chất, 18 Phố Viên, Đức Thắng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: 043 834974
Địa chỉ: Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Số 18 Phố Viên, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội