Dương Thuý Hường
GV.ThS.Dương Thuý Hường
Trưởng bộ môn, UV Hội đồng Khoa
Họ và tên Dương Thuý Hường
Đơn vị Hội Đồng Khoa Khoa học cơ bản, Bộ môn Ngoại ngữ
Chức vụ Trưởng bộ môn, UV Hội đồng Khoa
Năm sinh 1977
Giới tính Nữ
Số điện thoại cơ quan 0243 7550929
Số điện thoại nhà riêng 0243 8528514
Số điện thoại di động 0912 179 062
Địa chỉ Email duongthuyhuong@humg.edu.vn
Báo cáo hội nghị khoa học
Bài báo hội nghị quốc gia

1. Dương Thúy Hường, Dạy và học tiếng Anh chuyên ngành tại trường Đại học Mỏ- Địa chất: thực trạng và giải pháp, Hội thảo Khoa học Quốc gia, Đại học NN, ĐHQGHN. (GRS 2017), , 2017

Bài báo hội nghị trường

1. Dương Thúy Hường, Cao Xuân Hiển, Nguyễn Mộng Lân, Những khó khăn của người học trong chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh bậc đại học, HNKH thường niên ĐH Thủy Lợi., , 2017

2. Nguyễn Thị Thảo Dương Thúy Hường Trương Thị Thanh Thủy Nguyễn Hồng Vân, Sự tương đồng và khác biệt trong thành ngữ tiếng Anh và tiếng Việt sử dụng danh từ chỉ bộ phận cơ thể., HNKH thường niên tại trường ĐH Thuỷ Lợi., , 2016

3. Dương Thúy Hường Nguyễn Thị Thảo Trương Thị Thanh Thủy Nguyễn Hồng Vân, Tầm quan trọng của việc phát âm đúng tiếng Anh và cách luyện tiếng Anh cho sinh viên khối không chuyên., HNKH thường niên tại trường ĐH Thuỷ Lợi., , 2016

4. Dương Thúy Hường Nguyễn Thị Thảo Đỗ Kim Phương, Nghiên cứu biện pháp phát triển kỹ năng nói tiếng Anh cho sinh viên các trường Đại học khối kỹ thuật, HNKH thường niên tại trường ĐH Thuỷ Lợi., , 2015

5. Dương Thúy Hường, Cách dùng của động từ nguyên thể (infinitive with “to”) và danh động từ (gerund), HNKH Trường Đại học Mỏ- Địa chất lần thứ 21, , 2014

6. Dương Thúy Hường, Phân tích một số truyện cười qua lý thuyết lịch sự trong ngôn ngữ, HNKH Trường Đại học Mỏ- Địa chất lần thứ 20, , 2012

7. Dương Thúy Hường, So sánh đối chiếu hình thức chào hỏi giữa hai ngôn ngữ Anh- Việt trong một số tình huống cụ thể, HNKH Trường Đại học Mỏ- Địa chất lần thứ 19, , 2010

8. Dương Thúy Hường, Một số nét đặc trưng văn hoá- dân tộc qua hai ngôn ngữ Anh- Việt, HNKH Trường Đại học Mỏ- Địa chất lần thứ 18, , 2008