Đào Thị Thủy
ThS.Đào Thị Thủy
Nhân viên hành chính
Họ và tên Đào Thị Thủy
Đơn vị Bộ môn Điện khí hóa
Chức vụ Nhân viên hành chính
Năm sinh 1984
Giới tính Nữ
Số điện thoại di động 0934346990
Email daothithuy@humg.edu.vn
Đề tài/dự án tham gia thực hiện
Cấp Nhà nước

1. Nghiên cứu cơ sở,