Đào Thị Thủy
ThS.Đào Thị Thủy
Họ và tên Đào Thị Thủy
Đơn vị Bộ môn Điện khí hóa
Năm sinh 1984
Giới tính Nữ
Số điện thoại di động 0934346990
Địa chỉ Email daothithuy@humg.edu.vn
Đề tài/dự án tham gia thực hiện