Đỗ Đức Thành
ThS.Đỗ Đức Thành
Cán bộ giảng dạy
Họ và tên Đỗ Đức Thành
Đơn vị Bộ môn Điện khí hóa
Chức vụ Cán bộ giảng dạy
Năm sinh 1985
Giới tính Nam
Số điện thoại di động 0984 604 911
Địa chỉ Email doducthanh@humg.edu.vn
Địa chỉ liên hệ (qua Bưu điện)

Cổ nhuế 2, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Môn học giảng dạy