Phạm Trung Sơn
PGS.TS.Phạm Trung Sơn
Cán bộ giảng dạy
Họ và tên Phạm Trung Sơn
Đơn vị Bộ môn Điện khí hóa
Chức vụ Cán bộ giảng dạy
Năm sinh 1980
Giới tính Nam
Số điện thoại cơ quan 02438388482
Số điện thoại di động 0914 255 318
Email phamtrungson@humg.edu.vn