Khổng Cao Phong
PGS.TS.Khổng Cao Phong
Đảng ủy viên Trường, Thành viên Hội đồng Trường, Ủy viên HĐ KHĐT Trường, Bí thư Đảng ủy Khoa, Trưởng bộ môn, Chủ tịch Hội đồng Khoa, Trưởng khoa
Họ và tên Khổng Cao Phong
Đơn vị Hội đồng Trường, Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường, Đảng bộ, Khoa Cơ - Điện, Hội đồng Khoa, Bộ môn Tự động hóa XN Mỏ và Dầu khí
Chức vụ Đảng ủy viên Trường, Thành viên Hội đồng Trường, Ủy viên HĐ KHĐT Trường, Bí thư Đảng ủy Khoa, Trưởng bộ môn, Chủ tịch Hội đồng Khoa, Trưởng khoa
Giới tính Nam
Số điện thoại cơ quan 02437550643
Địa chỉ liên hệ (qua Bưu điện)

Trường Đại học Mỏ - Địa chất
Số 18, phố Viên, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

BÀI BÁO TẠP CHÍ
Bài báo tạp chí ISI

1. Khong, P. ; Leidhold, R. ; Mutschler, P., “Magnetic guidance of the mover in a long-primary linear motor”, Industry Applications, IEEE Transactions, 47, 3, 1319-1327, 2011

Bài báo tạp chí khoa học trong nước

1. Đào Hiếu; Khổng Cao Phong; Uông Quang Tuyến, Nghiên cứu thiết kế trạm thu thập dữ liệu tự động phục vụ phát triển nông lâm nghiệp, Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 5, 2021

2. Uông Quang Tuyến; Khổng Cao Phong; Đào Hiếu, Xây dựng giao thức truyền dữ liệu lên server cho các trạm thu thập dữ liệu sử dụng Raspberry, Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 5, 2021

3. Khổng Cao Phong, Linear motor concept and applications in industrial material handling and processing, Journal of Mining and earth Sciences, 2, 45, 81-92, 2016

4. Khổng Cao Phong, Một số yếu tố làm sai lệch thời điểm kích nổ của kíp điện, Tạp chí Công nghiệp Mỏ, 3, 9-12, 2016

5. Khổng Cao Phong; Trịnh Quang Vinh; Nguyễn Thanh Lịch, Đo lường chính xác nhiệt độ và thông số điện cho LED công suất – Quy trình, sự khó khăn và các kết quả thí nghiệm, Chuyên san Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, 13, 17-25, 2016

6. Khổng Cao Phong, Mô hình hóa và đề xuất cấu trúc điều khiển động cơ tuyến tính kép, Tạp chí Cơ Khí Việt Nam, 3, 73-79, 2016

7. Khổng Cao Phong; Nguyễn Thanh Lịch; Đào Hiếu, Phương pháp điều chế độ rộng xung và vector không gian cho các bộ biến tần, Tạp chí Công nghiệp Mỏ, 6, 10-13, 2015

8. Khổng Cao Phong; Vũ Huy Hoàng, Nghiên cứu giải pháp thực hiện tự động hóa bơm thoát nước mỏ hầm lò, Tạp chí Công nghiệp Mỏ, 6, 33-37, 2015

9. Khổng Cao Phong, Giải pháp sử dụng mô hình quan sát cho bài toán xác định khe hở và góc nghiêng của hệ chuyển động ở vùng tiếp giáp giữa các cảm biến điện dung, Chuyên san Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, 12, 3-9, 2015

10. Nguyễn Chí Tình; Khổng Cao Phong; Lưu Hồng Quân; Đỗ Ngọc Dùng, Ứng dụng Matlab Simulink để mô hình hóa hệ truyền động quay máy khoan xoay cầu CБШ-250T có tính đến ảnh hưởng của độ cứng đất đá và áp lực trục, Tạp chí Cơ Khí Việt Nam, 8, 48-54, 2015

11. Nguyễn Chí Tình; Khổng Cao Phong, Ứng dụng circuit maker để mô phỏng các khâu trong bộ điều khiển truyền động quay máy khoan xoay cầu CБШ-250T, Tạp chí Cơ Khí Việt Nam, 12, 102-106, 2013

12. Nguyễn Đức Khoát; Khổng Cao Phong, Hệ thống quản lý và giám sát tiêu thụ điện năng, Tự động hóa ngày nay, 153, 30-31, 2013

13. Khổng Cao Phong, Các phần tử cơ bản trong tự động hóa băng tải Mỏ, Tự động hóa ngày nay, 136, 42-46, 2012

14. Khổng Cao Phong; Nguyễn Đức Khoát, Cảm biến điện dung cho việc điều khiển và giữ khoảng cách khe hở và góc nghiêng, Tạp chí Cơ Khí Việt Nam, 4, 13-20, 2012

15. Khổng Cao Phong; Nguyễn Đức Khoát, Phân tích lực hút và lực tiếp tuyến động cơ đồng bộ tuyến tính, Tạp chí Cơ Khí Việt Nam, ISSN, 4, 58-64, 2012

Báo cáo hội nghị khoa học
Bài báo hội nghị quốc tế

1. Khổng Cao Phong; Phạm Thị Thanh Loan; Đào Hiếu, Develop a data acquisition system for Geography accident warning, Environment monitoring in the North mountain areas of Vietnam, International Conference on Research in Intelligent and Computing in Engineering (RICE2021), , 2021

2. Khổng Cao Phong; Nguyễn Anh Sơn, A Proposal method for establishing primary AC-DC power transfer standards applying for Vietnam measurement standard of AC power and energy, ESASGD 2016, 109-115, 2016

3. Khổng Cao Phong; Lưu Hồng Quân, A suggestion for renovating main drive system of electric shovel excavators - EKG in Vietnam mining industry, ESASGD 2016, 78-83, 2016

4. Nguyễn Thanh Lịch; Khổng Cao phong, Design, modeling and simulation of switching DC-DC converter for applications in renewable energy systems, ESASGD 2016, 84-90, 2016

5. Nguyễn Đức Khoát; Khổng Cao Phong; Vũ Huy Hoàng, The applications of sensor network in the mining industry, Advances in mining and tunneling conference, 435-437, 2014

6. Khong, P.C. ; Mutschler, P., Capacitive gap and yaw angle sensor for linear drives, Annual Conference of IEEE Industrial Electronics (IECON 2010), 1240-1245, 2010

7. Khong, P.C. ; Leidhold, R. ; Mutschler, P., Magnetic guiding and capacitive sensing for a passive vehicle of a long-primary linear motor, International Power Electronics and Motion Control Conference (EPE/PEMC 2010), , 2010

8. Khong, P.C. ; Leidhold, R. ; Mutschler, P., Active magnetic guidance for material handling systems based on linear motors, Linear Drives for Industry Applications (LDIA 2009), 88 - 91, 2009

9. Phong C. Khong; Roberto Leidhold; Peter Mutschler, Magnetic guidance of the mover in a long-primary linear motor, IEEE Energy Conversion Congress and Exposition (ECCE-2009), 2354-2361, 2009

Bài báo hội nghị quốc gia

1. Đào Hiếu; Khổng Cao Phong; Uông Quang Tuyến, Nghiên cứu chế tạo trạm đo đạc dữ liệu cho hệ thống giám sát và xác định quy luật phân bố độ ẩm đất trên nền tảng vi điều khiển, HỘI NGHỊ TOÀN QUỐC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ TÀI NGUYÊN VỚI PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG (ERSD 2020), , 2020

2. Uông Quang Tuyến; Đào Hiếu; Khổng Cao Phong, Nghiên cứu chế tạo trạm thu thập dữ liệu sử dụng cho hệ thống giám sát và xác định quy luật phân bố độ ẩm, độ khô hạn đất trên nền tảng Raspberry Pi, HỘI NGHỊ TOÀN QUỐC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ TÀI NGUYÊN VỚI PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG (ERSD 2020), , 2020

3. Khổng Cao Phong, Đào Hiếu:, “Nghiên cứu chế tạo nguyên mẫu thiết bị thử nổ phá hủy bằng xung điện”, Hội nghị khoa học toàn quốc về khoa học Trái đất và Tài nguyên - ERSD2018, , 2018

4. Khổng Cao Phong, Lưu Hồng Quân:, “Mô phỏng điều khiển kích từ máy phát cho hệ TĐĐ máy xúc EKG bằng chỉnh lưu Thyristor”, Hội nghị khoa học toàn quốc về khoa học Trái đất và Tài nguyên - ERSD2018, , 2018

Bài báo hội nghị ngành

1. Lưu Hồng Quân; Khổng Cao Phong, Hybrid FUZZY-PID controller for electric shovel EKG-8И hoisting motor, HỘI NGHỊ KHOA HỌC TOÀN QUỐC VỀ CƠ KHÍ –ĐIỆN –TỰ ĐỘNG HÓA (MEAE2021), 91, 2021

2. Khổng Cao Phong, Một số định hướng nghiên cứu trong lĩnh vực cơ - điện mỏ đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững, ứng phó biến đổi khí hậu và công nghiệp 4.0, EME 2018, , 2018

3. Thái Duy Thức; Khổng Cao Phong; Cao Việt Dúng., Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật điện tử để tìm giải pháp giảm tổn thất năng lượng trong công nghiệp mỏ, Hội nghị khoa học kỹ thuật mỏ toàn quốc lần thứ XV, 288-292, 2003

Bài báo hội nghị trường

1. Khổng Cao Phong, Nghiên cứu mô hình hóa việc đo tốc độ quay bằng encoder với matlab simulink, HNKH-21 Đại học Mỏ - Địa chất, , 2014

2. Khổng Cao Phong; Phan Minh Tạo; Uông Quang Tuyến, Thiết kế mạch điều khiển và giao tiếp với Module công suất thông minh (IPM) thực hiện mạch biến tần vector dùng chip CPLDs, HNKH-20 Đại học Mỏ - Địa Chất, 74-82, 2012

3. Phan Minh Tạo; Khổng Cao Phong, Tổn thất năng lượng, giải pháp giảm tổn thất năng lượng trong truyền động của tời trục ở mỏ Việt Nam, Hội nghị khoa học Trường 2006, 226-231, 2004