Đăng ký tham dự kỳ thi Olympic cấp Trường năm học 2019-2020

21/11/2019

Ngày 21/11/2019, Nhà trường đã ra công văn số 632/TB-MĐC về việc Triển khai đăng ký tham dự kỳ thi Olympic cấp Trường năm học 2019-2020. Các em sinh viên có nhu cầu đăng ký tham dự đăng ký theo đường link đính kèm.

Ngày 21/11/2019, Hiệu trưởng Nhà trường đã ra công văn số 632/TB-MĐC về việc Triển khai đăng ký tham dự kỳ thi Olympic cấp Trường năm học 2019-2020. Sinh viên đăng ký tham dự thi trong năm học 2019-2020 sẽ thực hiện dưới hình thức đăng ký online theo đường Link đính kèm.

- Thời hạn đăng ký: đến hết 17h00 ngày 10/02/2020.

- Đối với các thí sinh đăng ký nhiều lần, Ban tổ chức sẽ lấy kết quả đăng ký cuối cùng cho mỗi buổi thi (được cập nhật tính đến thời điểm 17h00 ngày 10/02/2020).

LINK ĐĂNG KÝ: https://forms.gle/G9YCz6o7p6PLMdrA6

Nhà trường rất mong nhận được sự quan tâm và đăng ký tham dự của sinh viên trong toàn Trường./.

KHCN