Thông báo tuyển chọn chủ trì thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2019 thuộc Chương trình phát triển Khoa học cơ bản trong lĩnh vực Hóa học, Khoa học sự sống, Khoa học Trái đất và Khoa học Biển

23/10/2018

Thực hiện nội dung công văn số 4460/QĐ-BGDĐT ngày 19 tháng 10 năm 2018 về việc phê duyệt danh mục đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ thuộc Chương trình phát triển khoa học cơ bản trong các lĩnh vực Hóa học, Khoa học sự sống, Khoa học Trái đất và Khoa học Biển giai đoạn 2017-2025 để đưa ra tuyển chọn đưa vào kế hoạch KH&CN năm 2019 và công văn số 4856/BGDĐT-KHCNMT thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài của Bộ Giáo dục và Đào tạo, ngày 22 tháng 10 năm 2018 Trường Đại học Mỏ - Địa chất đã ra công văn số 510/MĐC-KHQT về việc thông báo tuyển chọn chủ trì thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2019 thuộc Chương trình phát triển khoa học cơ bản trong lĩnh vực Hóa học, Khoa học sự sống, Khoa học Trái đất và Khoa học Biển theo nội dung công văn nêu trên.

Nghiệm thu cấp Cơ sở đề tài NCKH cấp Bộ mã số RD124-17 do TS Nguyễn Văn Thịnh làm chủ trì

19/10/2018

Trường Đại học Mỏ - Địa chất tổ chức Hội đồng nghiệm thu cấp Cơ sở đề tài KH&CN cấp Bộ  "Nghiên cứu các dạng sự cố và biện pháp khắc phục khi thi công công trình ngầm bằng máy đào hầm loại nhỏ" mã số RD124-17 do TS Nguyễn Văn Thịnh làm chủ trì

Thông báo về việc tham dự Chuỗi hội thảo tập huấn hỗ trợ nghiên cứu và công bố quốc tế

08/10/2018

Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia - Bộ Khoa học và Công nghệ kết hợp cùng Công ty Innovation Education Service tổ chức "Chuỗi hội thảo tập huấn hỗ trợ nghiên cứu và công bố quốc tế" năm 2018 nhằm hỗ trợ các các cán bộ nghiên cứu, các giảng viên có thêm phương pháp và công cụ hữu ích thực hiện các đề tài khoa học và công bố quốc tế.

Nghiệm thu cấp Cơ sở Nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ mã số B2017-MDA-12MT do PGS.TS Đỗ Văn Bình chủ nhiệm

27/08/2018

Trường Đại học Mỏ - Địa chất tổ chức Hội đồng nghiệm thu cấp Cơ sở Nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ “Biên soạn tài liệu “Cơ sở khoa học và thực tiễn cải tạo phục hồi môi trường các mỏ sa khoáng ven biển” cho sinh viên ngành môi trường”

Nghiệm thu cấp Bộ nhiệm vụ hợp tác quốc tế song phương về KH&CN cấp Bộ mã số B2012-02-02SP do PGS.TS Lê Văn Hưng làm chủ nhiệm

27/08/2018

Trường Đại học Mỏ - Địa chất tổ chức Hội đồng nghiệm thu cấp Bộ nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ mã số B2012-02-02SP "Phát triển năng lực nghiên cứu đánh giá một số biến động môi trường điển hình phục vụ định hướng phát triển bền vững lưu vực Sông Hồng, phần lãnh thổ Việt Nam" do PGS.TS Lê Văn Hưng chủ nhiệm.

Nghiệm thu cấp Bộ đề tài KH&CN cấp Bộ mã số B2015-02-24 do PGS.TS Hoàng Văn Long làm chủ nhiệm

06/07/2018

Được sự ủy quyền của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học Mỏ - Địa chất tổ chức Hội đồng nghiệm thu cấp Bộ đề tài KH&CN cấp Bộ  "Nghiên cứu sự biến đổi nguồn gốc vật liệu trầm tích và sa khoáng đi kèm trên vùng biển ven bờ Huế - Đà Nẵng dựa trên các kết quả phân tích địa hóa khoáng vật nặng và định tuổi tuyệt đối"

Nghiệm thu cấp Bộ đề tài KHCN cấp Bộ mã số B2014-02-21 do TS Nguyễn Quốc Phi làm chủ nhiệm

03/07/2018

Trường Đại học Mỏ - Địa chất tổ chức Hội đồng nghiệm thu cấp Bộ đề tài KH&CN cấp Bộ “Nghiên cứu đánh giá thiệt hại từ rủi ro môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản khu vực miền Trung”

Nghiệm thu cấp Cơ Bộ đề tài KH&CN cấp Bộ mã số B2016-MDA-06ĐT do PGS.TS Ngô Xuân Thành làm chủ nhiệm

25/06/2018

Trường Đại học Mỏ - Địa chất tổ chức Hội đồng nghiệm thu cấp Bộ đề tài KH&CN cấp Bộ “Nghiên cứu bản chất kiến tạo các đá mafic, siêu mafic và tiềm năng sinh khoáng Cu-Ni và nhóm platin liên quan trong bể Sông Hiến - An Châu, Đông Bắc”

Nghiệm thu cấp Bộ đề tài KH&CN cấp Bộ mã số B2015-02-22 do TS Dương Thành Trung làm chủ nhiệm

18/06/2018

Trường Đại học Mỏ - Địa chất tổ chức Hội đồng nghiệm thu cấp Bộ đề tài KH&CN cấp Bộ “Nghiên cứu xây dựng hệ thống định vị - dẫn đường dựa trên việc tích hợp hệ thống vệ tinh dẫn đường toàn cầu (GNSS) và hệ thống dẫn đường quán tính (INS) bằng các điều kiện ràng buộc giải tích và thuật toán ước lượng tối ưu”

Nghiệm thu cấp Bộ đề tài KH&CN cấp Bộ mã số B2016-MDA-11ĐT do TS Vũ Văn Trí làm chủ nhiệm

12/06/2018

Trường Đại học Mỏ - Địa chất tổ chức Hội đồng nghiệm thu cấp Bộ đề tài KH&CN cấp Bộ “Nghiên cứu phương pháp xác định dị thường trọng lực cho vùng biển xung quanh Quần đảo Trường Sa bằng số liệu đo cao vệ tinh và số liệu trọng lực vệ tinh”