Thông báo về việc gia hạn thời gian nộp Tóm tắt tham dự Hội thảo Quốc tế "The 5th International Conference On Green Technology and Sustainable Development (GTSD 2020)" do Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP Hồ Chí Minh tổ chức

22/02/2020

Hôi thảo quốc tế "The 5th International Conference On Green Technology and Sustainable Development (GTSD 2020)" do trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP Hồ Chí Minh kết hợp cùng Đại học Đà Nẵng, Đại học KunShan (Đài Loan) và Hiệp hội Khoa học và Kỹ thuật Đài Loan tổ chức.

Nghiệm thu cấp Bộ đề tài NCKH cấp Bộ mã số B2018-MDA-19ĐT do PGS.TS Trần Tuấn Minh làm chủ nhiệm

13/02/2020

Trường Đại học Mỏ - Địa chất tổ chức Hội đồng nghiệm thu cấp Bộ đề tài KH&CN cấp Bộ  "Nghiên cứu lựa chọn kết cấu chống thép linh hoạt hợp lí cho các đường lò đá cơ bản trong điều kiện vỉa dầy và góc dốc lớn, áp dụng cho các mỏ than hầm lò vùng Uông Bí - Quảng Ninh" mã số B2018-MDA-19ĐT do PGS.TS Trần Tuấn Minh làm chủ nhiệm

Nghiệm thu cấp Bộ đề tài NCKH cấp Bộ mã số B2017-MDA-13ĐT do TS Lê Ngọc Ánh làm chủ nhiệm

10/02/2020

Trường Đại học Mỏ - Địa chất tổ chức Hội đồng nghiệm thu cấp Bộ đề tài KH&CN cấp Bộ  "Nghiên cứu sự phát triển địa chất và trầm tích giai đoạn kainozoi sớm (Eocen – Oligocen) đối với sự hình thành các tích tụ dầu khí ở khu vực đông bắc bể sông Hồng" mã số B2017-MDA-13ĐT do TS Lê Ngọc Ánh làm chủ nhiệm

Thông báo mời nộp hồ sơ đề xuất Dự án nghiên cứu thường niên do Quỹ đổi mới sáng tạo VINGROUP (VINIF) tài trợ thuộc Chương trình hỗ trợ Nghiên cứu khoa học và Công nghệ năm 2020

21/01/2020

Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup (Vingroup Innovation Foundation – VINIF) thuộc Viện Nghiên cứu Dữ liệu lớn (Vingroup Big Data Insititute – VINBDI) được tập đoàn Vingroup thành lập với chức năng hỗ trợ các tổ chức, cá nhân thực hiện nghiên cứu khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, nhằm tạo ra những thay đổi tích cực và bền vững cho Việt Nam.

Nghiệm thu cấp Cơ sở đề tài NCKH cấp Bộ mã số B2018-MDA-18ĐT do ThS Ngô Thị Phương Thảo làm chủ nhiệm

14/01/2020

Trường Đại học Mỏ - Địa chất tổ chức Hội đồng nghiệm thu cấp Cơ sở đề tài KH&CN cấp Bộ  "Nghiên cứu xây dựng mô hình cảnh báo và phân vùng nguy cơ lũ quét trên cơ sở tích hợp trí tuệ nhân tạo, dữ liệu và công nghệ địa tin học, áp dụng thử nghiệm cho khu vực tỉnh Lào Cai" mã số B2018-MDA-18ĐT do ThS Ngô Thị Phương Thảo làm chủ nhiệm

Nghiệm thu cấp Bộ đề tài NCKH cấp Bộ mã số B2016-MDA-02ĐT do PGS.TS Tống Thị Thanh Hương làm chủ nhiệm

10/01/2020

Trường Đại học Mỏ - Địa chất tổ chức Hội đồng nghiệm thu cấp Bộ đề tài KH&CN cấp Bộ  "Nghiên cứu chế tạo vật liệu mới polymer hữu cơ xốp cho quá trình lưu trữ và xử lý CO2 trong khí thải công nghiệp" mã số B2016-MDA-02ĐT do PGS.TS Tống Thị Thanh Hương làm chủ nhiệm

Thông báo phê duyệt Danh mục đề tài NCCB trong KHTN&KT được Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia tài trợ năm 2019 – đợt 2

10/01/2020

Ngày 09/1/2020, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia đã phê duyệt Danh mục 192 đề tài nghiên cứu cơ bản trong khoa học tự nhiên và kỹ thuật được Quỹ tài trợ năm 2019-đợt 2 (Quyết định số 01/QĐ-HĐQL- NAFOSTED). Danh sách cụ thể các đề tài được phê duyệt đợt này được liệt kê dưới đây:

Thông báo về việc kéo dài thời hạn nộp hồ sơ đăng ký đề tài NCCB trong lĩnh vực KHTN&KT năm 2020 – đợt 1

09/01/2020

Do việc xem xét và phê duyệt Danh mục tài trợ đề tài NCCB trong lĩnh vực KHTN&KT năm 2019 – đợt 2 kéo dài, Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia xin thông báo về việc lùi thời hạn nộp hồ sơ đăng ký đề tài NCCB trong lĩnh vực KHTN&KT năm 2020 – đợt 1 tới ngày 20/1/2020 (Thứ Hai). Trong 2 ngày 06-7/1/2020, hệ thống quản lý thông tin trực tuyến OMS xuất hiện sự cố truy cập trong quá trình tiếp nhận hồ sơ do lỗi máy chủ từ nhà cung cấp Viettel. Dự kiến sự cố sẽ được khắc phục vào chiều ngày 07/1/2020. Xin trân trọng thông báo để các nhà khoa học được biết và bổ sung/hoàn thiện hồ sơ để nộp tới Cơ quan điều hành Quỹ theo thời hạn mới.