Thông báo tiếp nhận hồ sơ tham gia chương trình hỗ trợ sau Tiến sĩ trong lĩnh vực KHTN&KT năm 2020 - Quỹ Nafosted

03/09/2020

Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia (Quỹ) thông báo tiếp nhận hồ sơ hỗ trợ sau Tiến sĩ trong lĩnh vực KHTN&KT năm 2020. Thời gian tiếp nhận hồ sơ: từ ngày 20/8/2020 đến hết ngày 20/9/2020.

Thông báo số 1 Hội nghị toàn quốc Khoa học Trái đất - Mỏ - Môi trường (EME) lần thứ III năm 2020

05/08/2020

Hội đồng Giáo sư Liên ngành Khoa học Trái đất - Mỏ phối hợp với các trường đại học và viện nghiên cứu, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp liên quan đến lĩnh vực khoa học Trái đất, Mỏ, Môi trường trong nước tổ chức Hội nghị toàn quốc EME lần thứ III năm 2020 với chủ đề "Khoa học Trái đất, Mỏ, Môi trường với cách mạng công nghiệp lần thứ tư phục vụ chuyển đổi số và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia" (EME 2020 with Industry 4.0 for Digital Transformation and National Competitiveness Improvement). Thông tin chi tiết về Hội nghị xem trong Thông báo số 1 (file đính kèm).

Giải thưởng tài năng Khoa học công nghệ HUMG 2020

08/07/2020

Chiều ngày 06/7/2020 tại Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Hội đồng Giải thưởng tài năng Khoa học công nghệ HUMG năm 2020 (Giải thưởng tài năng KHCN HUMG) đã họp phiên đánh giá xét chọn 05 hồ sơ tham dự xét giải.

Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Mỏ - Địa chất trong danh mục tính điểm của 06 Hội đồng Giáo sư Ngành, Liên ngành

07/07/2020

Hội đồng Giáo sư Nhà nước đã ban hành Quyết định số 18/QĐ-HĐGSNN về việc Phê duyệt Danh mục tạp chí khoa học được tính điểm năm 2020. Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Mỏ - Địa chất (ISSN 1859-1469) đã có trong Danh mục tạp chí tính điểm của 06 Hội đồng Giáo sư Ngành, Liên ngành.

Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức chủ trì và cá nhân chủ nhiệm thực hiện đề tài khoa học và công nghệ quốc gia (Quyết định số 1542/QĐ-BKHCN ngày 9 tháng 6 năm 2020)

18/06/2020

Thực hiện Quyết định số 1542/QĐ-BKHCN ngày 9 tháng 6 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt danh mục gồm 02 đề tài khoa học và công nghệ cấp quốc gia đặt hàng để tuyển chọn thực hiện, Bộ Khoa học và Công nghệ thông báo như sau:

Thông báo tuyển chọn, xét chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia (Quyết định số 1502/QĐ-BKHCN ngày 02/6/2020)

05/06/2020

Căn cứ Quyết định số 1502/QĐ-BKHCN ngày 02/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia đặt hàng để tuyển chọn, xét giao trực tiếp thuộc “ Chương trình phát triển khoa học cơ bản trong lĩnh vực Hóa học, Khoa học sự sống, Khoa học trái đất và Khoa học Biển giai đoạn 2017 – 2025” – Lĩnh vực Khoa học Trái đất (Nội dung chi tiết tại Phụ lục đính kèm)

Thông báo tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện Đề tài KH&CN cấp quốc gia thuộc “Chương trình phát triển khoa học cơ bản trong lĩnh vực Hóa học, Khoa học sự sống, Khoa học trái đất và Khoa học biển giai đoạn 2017-2025” – Lĩnh vực Khoa học biển

03/06/2020

Căn cứ Quyết định số 1481 /QĐ-BKHCN ngày 01/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt danh mục Đề tài khoa học và công nghệ cấp quốc gia đặt hàng để tuyển chọn (Nội dung chi tiết tại Quyết định đính kèm),

Thông báo tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị định thư với Cộng hòa Áo thực hiện trong kế hoạch năm 2020

25/05/2020

Căn cứ Quyết định số 1355/QĐ-BKHCN ngày 21/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị định thư đặt hàng để tuyển chọn bắt đầu thực hiện trong kế hoạch năm 2020 (nội dung chi tiết tại Phụ lục và link đính kèm),