Nghiệm thu cấp Bộ đề tài KH&CN cấp Bộ mã số B2016-MDA-04ĐT do PGS.TS Nguyễn Khắc Giảng làm chủ nhiệm

10/06/2019

Được sự ủy quyền của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học Mỏ - Địa chất tổ chức Hội đồng nghiệm thu cấp Bộ đề tài KH&CN cấp Bộ  "Nghiên cứu sử dụng đá perlit và tro bụi thủy tinh núi lửa để làm vật liệu xử lý ô nhiễm nước và hỗ trợ chăm sóc cây trồng"

Trường Đại học Mỏ - Địa chất tham dự Hội thảo CLB Khoa học Công nghệ các trường Đại học Kỹ thuật lần thứ 54

08/04/2019

Trong 02 ngày 05 và 06/4, Hội thảo lần thứ 54 của Câu lạc bộ Khoa học công nghệ các trường Đại học kỹ thuật do trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên phối hợp với UBND tỉnh Thái Nguyên đã được tổ chức tại Thành phố Thái Nguyên, với chủ đề: “Các trường Đại học kỹ thuật với sự phát triển và hội nhập của tỉnh Thái Nguyên”.

Nghiệm thu cấp Bộ đề tài KH&CN cấp Bộ mã số B2017-MDA-16ĐT do TS Đào Viết Đoàn làm chủ nhiệm

27/03/2019

Được sự ủy quyền của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học Mỏ - Địa chất tổ chức Hội đồng nghiệm thu cấp Bộ đề tài KH&CN cấp Bộ  "Nghiên cứu xác định tham số dự ứng lực phù hợp với kết cấu neo chống trong các đường lò vùng Quảng Ninh"

Nghiệm thu cấp Bộ đề tài KH&CN cấp Bộ mã số B2015-02-23 do TS Nguyễn Trọng Dũng làm chủ nhiệm

27/03/2019

Được sự ủy quyền của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học Mỏ - Địa chất tổ chức Hội đồng nghiệm thu cấp Bộ đề tài KH&CN cấp Bộ  "Nghiên cứu mô phỏng ứng xử thủy-nhiệt-cơ của bê tông chịu nhiệt độ cao bằng phương pháp lưới rời rạc (discrete lattice modelling approaches)"

Nghiệm thu cấp Cơ sở đề tài NCKH cấp Bộ mã số B2017-MDA-17ĐT do PGS.TS Bùi Hoàng Bắc chủ trì

14/01/2019

Trường Đại học Mỏ - Địa chất tổ chức Hội đồng nghiệm thu cấp Cơ sở đề tài KH&CN cấp Bộ  "Nghiên cứu đặc điểm phân bố và đánh giá chất lượng của khoáng vật dạng ống haloysit khu vực Thạch Khoán, Phú Thọ và định hướng sử dụng hợp lý" mã số B2017-MDA-17ĐT do PGS.TS Bùi Hoàng Bắc làm chủ nhiệm

Nghiệm thu cấp Cơ sở đề tài NCKH cấp Bộ mã số B2017-MDA-12ĐT do ThS Nguyễn Văn Thịnh chủ trì

24/12/2018

Trường Đại học Mỏ - Địa chất tổ chức Hội đồng nghiệm thu cấp Cơ sở đề tài KH&CN cấp Bộ  "Nghiên cứu xây dựng chế độ làm việc hợp lý của các trạm quạt gió chính cho các mỏ than hầm lò vùng Đông Triều- Uông Bí" mã số B2017-MDA-12ĐT do ThS Nguyễn Văn Thịnh làm chủ nhiệm

Nghiệm thu cấp Cơ sở đề tài NCKH cấp Bộ mã số B2016-MDA-04ĐT do PGS.TS Nguyễn Khắc Giảng chủ trì

14/12/2018

Trường Đại học Mỏ - Địa chất tổ chức Hội đồng nghiệm thu cấp Cơ sở đề tài KH&CN cấp Bộ  "Nghiên cứu sử dụng đá perlit và tro bụi thủy tinh núi lửa để làm vật liệu xử lý ô nhiễm nước và hỗ trợ chăm sóc cây trồng" mã số B2016-MDA-04ĐT do PGS.TS Nguyễn Khắc Giảng làm chủ trì

Thông báo Chương trình tài trợ NCCB trong Khoa học tự nhiên và kỹ thuật năm 2019 – đợt 1

05/12/2018

Trong khuôn khổ Chương trình tài trợ nghiên cứu cơ bản trong Khoa học tự nhiên và kỹ thuật, Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia thông báo kế hoạch đánh giá xét chọn và tài trợ đề tài năm 2019 – đợt 1 như sau:

Kết thúc khóa học Bảo vệ và phục hồi môi trường trong khai thác mỏ

27/11/2018

Ngày 25/11/2018, khóa học "Bảo vệ và phục hồi môi trường trong khai thác mỏ" đã kết thúc sau hai tháng học tập liên tục dưới sự giảng dạy và hướng dẫn của GS Mahmut Kuyumcu (CHLB Đức).