Giấy triệu tập thi tuyển sinh SĐH đợt 1 năm 2018

20/03/2018

Trường Đại học Mỏ - Địa chất thông báo cho Anh (Chị) được biết, Nhà trường sẽ tổ chức phổ biến Quy chế tuyển sinh sau đại học, bồi dưỡng kiến thức, thi tuyển cao học và xét tuyển nghiên cứu sinh đợt 1 năm 2018.

File đính kèm