Địa chỉ gửi hồ sơ xét tuyển cho Nhà trường

01/08/2016 In bài viết

Em nộp hồ sơ xét tuyển gửi qua đường bưu điện cho Nhà trường theo địa chỉ nào?

Nguyễn Mạnh - duymanhnguyen501.dmn@gmail.com

Địa chỉ gửi hồ sơ xét tuyển cho Nhà trường

27/12/2016

Em gửi về:

Phòng Đào tạo Đại học, Trường Đại học Mỏ - Địa chất 

Số 18 phố Viên, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

HĐTS