Mã tài khoản và ngân hàng của Trường Đại học Mỏ - Địa chất

27/12/2016 In bài viết

Đề nghị Hội đồng tuyển sinh cho em biết mã tài khoản và ngân hàng của trường mình để em nộp lệ phí xét tuyển.

Nguyễn Quang Anh - vhungle@gmail.com

Cách nộp lệ phí xét tuyển vào Trường Đại học Mỏ - Địa chất

27/12/2016

Khi nộp lệ phí xét tuyển, thí sinh cần điền chính xác các thông tin sau đây:

- Người nộp: Họ và tên người nộp (họ tên thí sinh hoặc họ tên phụ huynh của thí sinh) 

- Tài khoản có: 3100 211 000 243

- Tên tài khoản: TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT

- Tại ngân hàng: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Từ Liêm

- Số tiền: Phí ĐKXT theo mức quy định (30 nghìn đồng hoặc 60 nghìn đồng)

- Nội dung: Ghi chính xác 12 chữ số Mã xét tuyển

Thí sinh cũng có thể thực hiện việc chuyển/nộp phí ĐKXT tại các ngân hàng khác vào tài khoản trên.

HĐTS