Thông tin về dự án HEP do Hội đồng Anh tài trợ kinh phí

01/04/2019

Dự án "Hợp tác về xây dựng mô hình liên kết giữa các trường đại học và ngành công nghiệp và phát triển nghiên cứu và dịch chuyển, tập trung xác định các thiếu hụt về kỹ năng và chia sẻ các mô hình hợp tác giữa nhà trường và ngành công nghiệp về phát triển nghề nghiệp và cơ hội dịch chuyển trong khu vực", viết tắt là HEP do Hội đồng Anh (British Council) tài trợ nhằm học hỏi và phát triển mô hình liên kết của trường Đại học và Doanh nghiệp của Vương quốc Anh thông qua các chương trình trao đổi và tổ chức hội thảo tại Vương Quốc Anh và Việt Nam.

THÔNG TIN DỰ ÁN 

 1. Tên dự án:

- Tiếng Anh: project on developing collaboration on University-industry linkage and Research and mobility with a focus on identifying the existing skills gaps and sharing of established UI models on creating employment and regional mobility opportunities.

- Tiếng Việt: Hợp tác về xây dựng mô hình liên kết giữa các trường đại học và ngành công nghiệp và phát triển nghiên cứu và dịch chuyển, tập trung xác định các thiếu hụt về kỹ năng và chia sẻ các mô hình hợp tác giữa nhà trường và ngành công nghiệp về phát triển nghề nghiệp và cơ hội dịch chuyển trong khu vực.

 1. Mục tiêu dự án: Mục tiêu chính là nhằm học hỏi và phát triển mô hình liên kết của trường Đại học và Doanh nghiệp của Vương quốc Anh thông qua các chương trình trao đổi và tổ chức hội thảo tại Vương Quốc Anh và Việt Nam.
 2. Đơn vị tài trợ: The Bristish Council/Hội đồng Anh
 3. Đơn vị thực hiện: Khoa Công nghệ, Trường ĐH Cần Thơ
 4. Đơn vị phối hợp:
  • Phía Anh Quốc: Trường Đại học Salford
  • Phía Việt Nam: Trường ĐH Xây dựng Miền Tây (MTU), Trường ĐH Trà Vinh (TVU), Trường ĐH Mỏ - Địa chất (HUMG)
 5. Chủ nhiệm dự án: TS Nguyễn Chí Ngôn
 6. Thời gian thực hiện: Bắt đầu 15/9/2019 Kết thúc 31/03/2020
 7. Tổng kinh phí tài trợ: 57.800 Bảng Anh. Trong đó: phía ĐH Salford nhận 41.000 Bảng Anh và phía Việt Nam nhận 16.800 Bảng Anh (tỷ lệ phân bổ cho các trường phía Việt Nam theo Hợp đồng và thỏa thuận giữa các trường).
 8. Kinh phí đối ứng: 20.000 Bảng Anh (Phía ĐH Salford: 10.000 Bảng Anh, Phía Việt Nam: 10.000 Bảng Anh).
 9. HEP PROJECT “Transnational Education and Research via the Academic Mobility, Business- University Collaborations and the Joint Postgraduate Programmes in Sustainability, Innovation and Entrepreneurship” PHIẾU KHẢO SÁT Liên kết giữa trường Đại học và doanh nghiệp (University - Industry link) - Link: https://forms.gle/hpBzMLLR8iMhKai27

KHQT

(https://cet.ctu.edu.vn/du-an-hep.html)

Các bài viết khác