Nghiệm thu cấp Cơ sở đề tài KH&CN cấp Tỉnh mã số 10/2014/HĐ-KHCN

29/08/2016

Trường Đại học Mỏ - Địa chất tổ chức Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KHCN cấp Tỉnh "Nghiên cứu ứng dụng công nghệ LIDAR để quan trắc môi trường bụi không khí tỉnh Quảng Ninh" mã số 10/2014-HĐ-KHCN do TS. Bùi Thị Thanh Lan làm chủ nhiệm.

- Thời gian: 14h00 ngày 31 tháng 8 năm 2016;

- Địa điểm: Phòng họp C, Tầng 1 Nhà dành cho sinh viên nước ngoài Trường Đại học Mỏ - Địa chất; Phường Đức Thắng Bắc - Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội;

Trân trọng kính mời các đại biểu và nhà khoa học quan tâm tới dự.