Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Tìm thấy: 4 văn bản
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
09/2018/TT-BGDĐT Ban hành quy định về quản lý Chương trình khoa học và công nghệ cấp bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo
30/03/2018
02/2018/TT-BGDĐT Ban hành Quy định về quản lý dự án sản xuất thử nghiệm cấp bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo
26/01/2018
11/2016/TT-BGDĐT Về quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo
11/04/2016
56/2012/TT-BGDĐT Ban hành quy định quản lý nhiệm vụ hợp tác quốc tế song phương về khoa học và công nghệ cấp Bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo
25/12/2012