Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Tìm thấy: 5 văn bản
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
796/QĐ-MĐC Ban hành Quy chế Giải thưởng Tài năng Khoa học Công nghệ HUMG
19/06/2018
782/QĐ-MĐC Thành lập Quỹ Tài năng Khoa học Công nghệ HUMG
15/06/2018
674/MĐC-KHQT Hướng dẫn xây dựng Nhóm nghiên cứu, Nhóm nghiên cứu mạnh thuộc Trường Đại học Mỏ - Địa chất
07/11/2017
856/QĐ-MĐC Quy định về quản lý hoạt động Khoa học và Công nghệ
03/07/2017
1804/QĐ-MĐC Quy định một số định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí áp dụng đối với nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Cơ sở của Trường Đại học Mỏ - Địa chất
30/12/2015