Gặp gỡ và trao đổi cơ hội hợp tác cùng Vintech City dành cho cán bộ và sinh viên về cơ hội nhận tài trợ từ Vintech Fund dành cho các dự án khởi nghiệp và các nghiên cứu có sản phẩm ứng dụng

12/06/2019

Nhằm tiếp cận với cơ hội được tài trợ kinh phí cho các Dự án khởi nghiệp, các nghiên cứu có sản phẩm mang tính ứng dụng thực tiễn của cán bộ và sinh viên trong Trường, vào 13h30' ngày 13/6/2019, Nhà trường sẽ có buổi gặp gỡ với Đại diện Dự án Hợp tác Đại học của Vintech City thuộc tập đoàn Vingroup.

Quỹ tài trợ nghiên cứu ứng dụng VinTech (VinTech Fund) thuộc VinTech City, Tập đoàn Vingroup được hình thành với mục tiêu tài trợ và hỗ trợ nguồn lực cho các dự án khoa học công nghệ có tính ứng dụng cao vào thực tế cuộc sống. Với tiêu chí trên, mục tiêu lựa chọn của Quỹ tài trợ nghiên cứu ứng dụng VinTech (VinTech Fund) là các dự án có triển vọng tạo ra công nghệ với hàm lượng nghiên cứu, tính sáng tạo; có khả năng thương mại hóa; uy tín, năng lực thực thi của nhóm nghiên cứu. Các đề tài, dự án đã có sản phẩm mẫu sẽ được ưu tiên.

Để có cơ hội tiếp cận với nguồn kinh phí dành cho các Dự án khởi nghiệp, các nghiên cứu có sản phẩm mang tính ứng dụng thực tiễn của cán bộ và sinh viên trong Trường từ Quỹ tài trợ nghiên cứu ứng dụng VinTech, Nhà trường sẽ có buổi gặp gỡ với Đại diện Dự án Hợp tác Đại học của Vintech City thuộc tập đoàn Vingroup. Thời gian và địa điểm cụ thể như sau:

Thời gian: 13h30' ngày 13/6/2019

Địa điểm: Phòng họp Sông Công (tầng 1, Ký túc xá dành cho người nước ngoài)

Trân trọng kính mời các cán bộ và sinh viên trong Trường quan tâm tham dự.

 

P. KHCN