Nhiệm vụ Khoa học Công nghệ Cấp Nhà nước giai đoạn 2011-2015

17/09/2015

TT Mã số, tên đề tài Chủ nhiệm đề tài Thời gian thực hiện Ghi chú
bắt đầu kết thúc
I Nhiệm vụ KH và CN cấp Nhà nước
I.1 Đề tài NCCB định hướng ứng dụng cấp Nhà nước
1 NCCB-ĐHƯD.2011-G/13. Nghiên cứu ứng dụng và phát triển mô hình phân tích, dự báo tai biến địa chất – kỹ thuật đối với công trình ngầm, công trình khai thác mỏ ở Việt Nam GS.TS. Nguyễn Quang Phích 6/1/2011 6/1/2014  
2 NCCB-ĐHƯD.2012-G/01. Nghiên cứu xây dựng mô hình địa thống kê đánh giá tài nguyên khoáng mỏ khai thác lộ thiên PGS.TS. Trương Xuân Luận 12/1/2012 12/1/2015  
I.2 Nhiệm vụ hợp tác nghị định thư Việt - Pháp
3 14/2011/HĐ.NĐT Nghiên cứu phát triển và ứng dụng phương pháp laser Lidar trong môi trường XON khí mở than TS. Bùi Thị Thanh Lan 3/1/2011 3/1/2013  
II Chương trình KHCN trọng điểm cấp Nhà nước
4 KC.08.06/11-15. Nghiên cứu đề xuất các tiêu chí và phân vùng khai thác bền vững, bảo vệ tài nguyên nước dưới đất vùng đồng bằng Bắc Bộ và đồng bằng Nam Bộ PGS.TS. Đoàn Văn Cánh 1/1/2012 12/1/2014  
5

BĐKH42 Nghiên cứu, đánh giá kiến tạo hiện đại khu vực ven biển miền Trung Việt Nam và vai trò của nó đối với các tai biến thiên nhiên phục vụ dự báo và phòng tránh thiên tai trong điều kiện biến đổi khí hậu

PGS.TS. Trần Thanh Hải 1/2014 12/2015  
III NCCB trong KHTN (Quỹ Nafoted)
6 105.01.2011.18. Lịch sử tiến hóa kiến tạo bể trầm tích An Châu và ý nghĩa của nó trong dự báo tiềm năng dầu khí TS. Hoàng Văn Long 12/1/2011 12/1/2014  
7 105.03.2011.11. Áp dụng phương pháp định tuổi K-Ar của khoáng vật sét hình thành trong điều kiện biến chất thấp để nghiên cứu lịch sử hoạt động hiện đại của đứt gãy sông Hồng TS. Bùi Hoàng Bắc 12/1/2011 12/1/2014  
8 105.01.2011.14. Đặc điểm thạch học, địa hóa tuổi đồng vị của các đá siêu mafic và biến chất vùng Tây Bắc đới sông Mã: Luận giải môi trường kiến tạo của đới ophiolite và sự nghi ngờ về đới khâu Sông Mã, lịch sử phát triển kiến tạo khối Indochina TS. Ngô Xuân Thành 12/1/2011 12/1/2014  
9 105.03.2011.23. Thạch luận nguồn gốc các thành tạo granitoid khu vực Bắc Trung Bộ TS. Phạm Trung Hiếu 12/1/2011 12/1/2014  
10 105.01.2012.06. Bản chất và thời gian thành tạo quặng hóa đồng vùng đông bắc đới Pan Si Pan và ý nghĩa sinh khoáng khu vực TS. Trần Mỹ Dũng 12/1/2011 12/1/2014  
11 104.01.2012.24. Nghiên cứu thành phần hóa học và một số hoạt tính sinh học chi Bọt Ếch (glochidion) ở Việt Nam TS. Vũ Kim Thư 12/1/2011 12/1/2014  
12 105.99-2014.19. Nghiên cứu sự hình thành và nguồn bổ cập cho thấu kính nước nhạt trong trầm tích Đệ tứ phía nam đồng bằng Bắc Bộ PGS.TS. Nguyễn Văn Lâm 2015 2018  
13 105.08-2014.10. Nghiên cứu tái sử dụng tro than từ các nhà máy nhiệt điện làm nguyên liệu cho sản xuất vật liệu mao quản trung bình (MCM-41) phục vụ công tác bảo vệ môi trường TS. Vũ Đình Hiếu 2015 2017  
14 105.99-2014.25. Nâng cao độ chính xác mô hình số địa hình DEM thông qua làm trơn bằng thuật toán mạng nơ ron Hopfield và địa thống kê PGS.TS. Nguyễn Quang Minh 2015 2018  
IV KHCN tiềm năng (thực hiện 1 năm /2012)
15 KC.02.TN02/11-15. Nghiên cứu tái chế xúc tác CoMo/Al2O3 đã qua sử dụng từ quá trình hydroprocessing của nhà máy lọc dầu cho quá trình hydro hóa khử lưu huỳnh TS. Phạm Xuân Núi 1/1/2012 12/1/2012  
16 KC.02.TN03/11-15. Nghiên cứu chế tạo chất lỏng ion, mang lên màng polyme, ứng dụng tách CO2 ra khỏi các khí hydrocacbon TS. Bùi Thị Lệ Thủy 1/1/2012 12/1/2012  
17 KC.05.TN04/11-15. Nghiên cứu công nghệ mới tiết kiệm năng lượng và thân thiện với môi trường để sản xuất nhiên liệu hydro sạch và không gây ô nhiễm môi trường TS. Công Ngọc Thắng 1/1/2012 12/1/2012  
v Đề tài KHCN độc lập cấp Nhà nước 
18

ĐTĐL2008T/01. Nghiên cứu dự báo các ẩn họa gây nguy hiểm cho quá trình đào lò khai thác than vùng Quảng Ninh

PGS.TS. Nguyễn Quang Luật 1/2008 12/2010