Hướng dẫn lấy lại mật khẩu tài khoản hộp thư điện tử HUMG

25/10/2017

Bài trước tôi đã hướng dẫn người dùng cập nhật số điện thoại, e-mail khác phục vụ cho việc lấy lại mật khẩu đã bị quên, bài này tôi hướng dẫn người dùng có thể tự lấy lại mật khẩu tài khoản hộp thư điện tử HUMG thông qua số điện thoại hoặc e-mail đã cập nhật ở bài trước.

truonghumg

File đính kèm