Tóm tắt các điểm mới và lưu ý về quy chế thi THPT Quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2018

09/04/2018

Tóm tắt các điểm mới và lưu ý về quy chế thi THPT Quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2018

I. CÁC VĂN BẢN ĐÃ BAN HÀNH

1) Công văn số 4462/BGDĐT-QLCL ngày 25/9/2017 về việc tổ chức kỳ thi THPT quốc gia và tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy từ năm 2018 (CV 4462).

2) Quy chế thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT ban hành kèm theo Thông tư số 04/2017/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2017 và được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 04/2018/TT- BGDĐT ngày 28 tháng 02 năm 2018của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (QC Thi).

3) Công văn số 991/BGDĐT-QLCL ngày 15 tháng 3 năm 2018 về việc hướng dẫn thực hiện Quy chế thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2018 (CV 991).

II. MỘT SỐ ĐIỂM SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ THI THPT QUỐC GIA VÀ XÉT CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP THPT.

1. Mục đích sửa đối, bổ sung QC

- Phù hợp hơn với các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, quy định của Pháp luật; đảm bảo công bằng hơn về quyền lợi hợp pháp của các đối tượng thuộc diện chính sách trong xét công nhận tốt nghiệp THPT.

- Đơn giản hơn về mặt thủ tục, phù hợp với cải cách hành chính, tạo thuận lợi hơn cho thí sinh đăng ký và tham dự thi Kỳ thi THPT quốc gia;

- Đảm bảo công bằng, khách quan hơn trong chấm thi; Ngoài ra, sửa đổi một số cụm từ để đảm bảo chính xác về mặt thuật ngữ và phù hợp với thực tế.

2. Một số điểm sửa đổi cần lưu ý

1) Thí sinh tự do không đủ điều kiện dự thi năm trước do xếp loại hạnh kiểm yếu không cần “phải được UBND cấp xã nơi cư trú xác nhận không vi phạm pháp luật“ như quy định của năm 2017. Tuy nhiên, trên phiếu đăng ký dự thi cần có xác nhận về nhân thân của Công an xã/phường nơi cư trú.

2) Thí sinh tự do không phải nộp Giấy khai sinh trong Hồ sơ đăng ký dự thi

3) (Bổ sung nội dung điểm b khoản 3 Điều 13): Thí sinh tự do đã tốt nghiệp trung cấp, chưa có bằng tốt nghiệp THPT và không có học bạ THPT hoặc học bạ GDTX cấp THPT đăng ký dự thi để lấy kết quả xét tuyển vào đại học, xét tuyển vào cao đẳng, trung cấp có nhóm ngành đào tạo giáo viên phải học và được công nhận đã hoàn thành các môn văn hóa trung học phổ thông theo quy định.

4) Chấm thi bài thi tự luận: Bài thi được chấm theo thang điểm 10, tổng điểm toàn bài được làm tròn đến 2 chữ số thập phân (năm 2017 làm tròn đến 0,25).

5) Sửa đổi, bổ sung quy định về xử lý vi phạm tại khoản 6 điều 49 nhằm thay thế quy định chưa hợp hiến: “Tước quyền vào học ở các trường ngay trong năm đó và tước quyền tham dự kỳ thi trong hai năm tiếp theo” được thay bằng quy định “Huỷ kết quả thi và lập hồ sơ gửi cơ quan có thẩm quyền xem xét xử lý theo quy định của pháp luật đối với những thí sinh vi phạm một trong các lỗi”

a) Giả mạo hồ sơ để hưởng chế độ ưu tiên, khuyến khích;

b) Sử dụng văn bằng, chứng chỉ không hợp pháp;

c) Để người khác dự thi thay, làm bài thay dưới mọi hình thức;

d) Có hành động gây rối, phá hoại kỳ thi; hành hung cán bộ hoặc thí sinh khác;

đ) Sử dụng Giấy chứng nhận kết quả thi không hợp pháp." 

6) Bổ sung quy định liên quan đến kinh phí cho cán bộ của các trường ĐH, CĐ về coi thi tại địa phương tại khoản 2 Điều 53 cho phù hợp với phương thức tổ chức Kỳ thi THPT quốc gia: “Kinh phí cho cán bộ, giảng viên các đại học, học viện, các trường đại học, cao đẳng được Bộ Giáo dục và Đào tạo điều động về địa phương tham gia tổ chức thi do địa phương chi trả theo quy định hiện hành.”

III. MỘT SỐ ĐIỂM CẦN LƯU Ý TRONG CÔNG TÁC TỔ CHỨC THI

1. Phương thức tổ chức thi

- Giữ ổn định phương thức tổ chức kỳ thi trung học phổ thông quốc gia từ năm 2018 đến năm 2020 như năm 2017; kết quả của Kỳ thi được sử dụng để xét công nhận tốt nghiệp THPT và làm căn cứ cho các trường ĐH; trường CĐ, TC có nhóm ngành đào tạo giáo viên xét tuyển sinh.

- Kỳ thi được tổ chức theo mô hình Cụm thi: Mỗi địa phương tổ chức 1 cụm thi do Sở GDĐT chủ trì; Bộ GDĐT điều động các trường ĐH, CĐ về địa phương phối hợp tổ chức thi.

2. Môn thi/ Bài thi

- 5 bài thi, gồm 3 bài thi độc lập: Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và 2 bài thi tổ hợp: KHTN (tổ hợp các môn Vật lí, Hóa học, Sinh học); và KHXH (tổ hợp các môn Lịch sử, Địa lí, Giáo dục công dân đối với thí sinh học chương trình Giáo dục THPT; tổ hợp các môn Lịch sử, Địa lí đối với thí sinh học chương trình GDTX cấp THPT).

- Để xét công nhận tốt nghiệp THPT, thí sinh học chương trình Giáo dục THPT phải dự thi 4 bài thi, gồm 3 bài thi độc lập là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và 1 trong 2 bài thi tổ hợp do thí sinh tự chọn; thí sinh học chương trình GDTX cấp THPT phải dự thi 3 bài thi, gồm 2 bài thi độc lập là Toán, Ngữ văn và 1 trong 2 bài thi tổ hợp do thí sinh tự chọn. Thí sinh được đăng ký chọn dự thi cả 2 bài thi tổ hợp, điểm bài thi tổ hợp nào cao hơn sẽ được chọn để tính điểm xét công nhận tốt nghiệp THPT. Lưu ý: thí sinh đã đăng ký dự thi cả 2 bài thi tổ hợp thì bắt buộc phải thi cả 2 bài thi này; nếu thí sinh bỏ 1 trong 2 bài thi sẽ bị coi là dự thi không đủ số bài thi và không được xét công nhận tốt nghiệp THPT.

3.Lịch thi 

4. Các mốc thời gian chuẩn bị và triển khai công tác tổ chức Kỳ thi

- Thời gian đăng ký dự thi 1-20/4 năm 2018, hoàn thành nhập thông tin đăng ký dự thi và in thông tin ĐKDT để thí sinh xác nhận trước 25/4/2018

- Lịch thi được thực hiện từ 24/6 đến 27/6 

5. Một số nội dung sửa đổi, bổ sung trong Hướng dẫn thực hiện quy chế năm 2018

5.1. Đăng ký dự thi 

a) Điểm tiếp nhận hồ sơ

- Điểm tiếp nhận hồ sơ ĐKDT: Trường THPT, trung tâm GDTX; các điểm tiếp nhận hồ sơ ĐKDT cho thí sinh tự do do Sở GDĐT quy định;

- Sở GDĐT cấp tài khoản cho các điểm tiếp nhận để sử dụng Hệ thống PM Quản lý thi THPT QG;

b) Đăng ký dự thi: ĐKDT + ĐKXT

Thời gian: 1-20/4/2018

Mẫu Phiếu ĐKDT: Bổ sung môn GDCD ở mục bảo lưu KQ

Quy định bảo lưu kết quả thi để xét công nhận tốt nghiệp như sau:

• TS được bảo lưu điểm thi của bài thi Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ, KHTN, KHXH và bảo lưu điểm thi của từng môn thi thành phần trong bài thi tổ hợp nếu bài thi, môn thi đạt từ 5,0 điểm (theo thang điểm 10) trở lên.

• Chỉ bảo lưu kết quả toàn bài thi tổ hợp nếu điểm toàn bài đạt từ 5,0 điểm (theo thang điểm 10) trở lên và điểm các môn thi thành phần trong bài thi đều lớn hơn 1,0 điểm (theo thang điểm 10);

• Khi đăng ký bảo lưu điểm bài thi tổ hợp nào, thí sinh phải ghi đủ điểm của tất cả các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp đó trong Phiếu ĐKDT.

• Điểm bảo lưu do Sở GDĐT địa phương nơi thí sinh đã dự thi Kỳ thi THPT quốc gia năm 2017 xác nhận.

ĐK miễn thi ngoại ngữ để xét công nhận tốt nghiệp

Bổ sung 1 loại chứng chỉ ngoại ngữ (Tiếng Trung Quốc) được xét miễn thi ngoại ngữ:

Chứng chỉ TOCFL (Test of Chinese as a Foreign Language) cấp độ 3

Quốc Dũng