THÔNG BÁO VỀ LỊCH SINH HOẠT LỚP ĐẦU NĂM 2016-2017

04/11/2016

Nhà trường thông báo về lịch sinh hoạt lớp đầu năm 2016 - 2017 nội dung như sau:

Thời gian: Ngày 04/09/2016

Địa điểm: Theo thời khóa biểu chi tiết tại file đính kèm

File đính kèm