​​​​

Văn phòng cơ sở Vũng Tàu

Địa chỉ: Số 139, đường Phan Chu Trinh, phường 2, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Điện thoại: 0254 3852178​

Fax: 0254 3852178

Email: vungtau@humg.edu.vn

​​Bả​​​​n đ​​​ồ ch​​ỉ d​​ẫn
​​​​​​​​​​​