​​​​

Văn phòng cơ sở Vũng Tàu

Địa chỉ: Số 139, đường Phan Chu Trinh, phường 2, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Điện thoại: 064.3852178 ​

Fax: 064.3852178 ​

Email: vungtau@humg.edu.vn

​​Bả​​​​n đ​​​ồ ch​​ỉ d​​ẫn
​​​​​​​​​​​