Phỏng vấn tuyển chọn ứng viên cho học bổng tại trường Đại học Trung ương Đài Loan-NCU

10/09/2019

Nằm trong chương trình định kỳ hàng năm, các giáo sư trường Đại học Trung ương Đài Loan - National Central University (NCU) sẽ đến phỏng vấn các ứng viên cho chương trình học bổng sau đại học (Thạc sỹ và Tiến sỹ) tại Trường Đại học Mỏ-Địa chất.

Năm 2019, đoàn giáo sư NCU sẽ tổ chức buổi tiếp nhận hồ sơ và phỏng vấn ứng viên vào ngày 16 tháng 10 năm 2019, trong thời gian từ 9h00 đến 10h30, tại phòng Phổ Yên, tầng 3, nhà C 12 tầng, Trường Đại học Mỏ-Địa chất.

Các giáo sư sẽ phỏng vấn và các chuyên ngành bao gồm:

No

Faculty/

School

Name

Title/ Unit

Specialty

1

College of Earth Sciences

Dr. Ming-Cheng Yen

 Chairman & Professor/ Department of Atmospheric Sciences

Monsoon meteorology, Climatology

2

Dr. Chih-Tung Chen

 Assistant Professor/Department of Earth Sciences

Structural Geology, Geochronology, Tectonics, Geology

3

Dr. Chi-Kuang Chao

 Director & Associate Professor/ Graduate Institute of Space   Science and Engineering

Space Payload and Ionospheric Physics

4

Dr. Shih-Jung Wang

 Assistant Professor/ Graduate Institute of Applied Geology

Coupled solid-fluid interactive theory and numerical analysis, Earthquake hydrology investigation, Subsidence hazard analysis, and Groundwater resources assessment.

5

Dr. Iam-Fei Pun

 Assistant Professor/ Graduate Institute of Hydrological & Oceanic Sciences

Satellite oceanography; Typhoon-ocean interaction

6

Office of International Affairs

Ms. Novia Hung-Pei Chen

 Program Manager/ Office of International Affairs

Evolutionary Genetics

Hồ sơ cần chuẩn bị khi đến phỏng vấn:

  1. Interview Form (sẽ được gửi cho ứng viên khi ứng viên đăng ký tại https://reurl.cc/722GOk)
  2. Curriculum Vitae (CV) in English
  3. Transcript in English
  4. English ability proof

Trân trọng kính mời các thầy cô và các bạn sinh viên sắp tốt nghiệp quan tâm đến học bổng tại Đài Loan đến tham gia phỏng vấn với các giáo sư NCU. Để có thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ Ms. Novia Hung-Pei Chen (Email: IntlAdms@ncu.edu.tw / novia@ncu.edu.tw / Tel: +886-3-4207107)

File đính kèm
Các bài viết khác