Đề tài NCKH - cấp Bộ năm 2016

01/01/2016

TT Mã số, tên nhiệm vụ Chủ nhiệm
đề tài
Thời gian
nghiên cứu
Ghi chú
Bắt đầu Kết thúc
1 B2016-MDA-01ĐT. Nghiên cứu sử dụng chitin làm hệ hóa phẩm phá nhũ gây đông tụ cho quá trình xử lý nước nhiễm dầu tại nhà máy lọc dầu Nguyễn Thị Linh 2016 2017 Đã hoàn thành
2 B2016-MDA-02ĐT. Nghiên cứu chế tạo vật liệu mới polyme hữu cơ xốp cho quá trình lưu trữ xử lý    CO2 trong khí thải công nghiệp. Tống Thị Thanh Hương 2016 2017 Đã hoàn thành
3 B2016-MDA-03ĐT. Nghiên cứu khả năng sản xuất hydro sạch từ than sinh khối nhằm nâng cao hiệu quả của quá trình khí hóa rác thải nông nghiệp Lê Đình Chiển/ Ngô Thanh Hải 2016 2017 Đã đề nghị Bộ thanh lý
4 B2016-MDA-04ĐT. Nghiên cứu sử dụng đá perlit và tro bụi thủy tinh núi lửa để làm vật liệu xử lý ô nhiễm nước và hỗ trợ chăm sóc cây trồng Nguyễn Khắc Giảng 2016 2017 Đã hoàn thành
5 B2016-MDA-05ĐT. Nghiên cứu điều kiện thành tạo quặng Đồng bồn trũng An Châu, Đông bắc Việt Nam Lê Thị Thu 2016 2017 Đã hoàn thành
6 B2016-MDA-06ĐT. Nghiên cứu bản chất kiến tạo các đá mafic, siêu mafic và tiềm năng sinh khoáng Cu-Ni và nhóm platin liên quan trong bể Sông Hiến - An Châu, Đông Bắc. Ngô Xuân Thành 2016 2017 Đã hoàn thành
7 B2016-MDA-07ĐT. Nghiên cứu tận thu than trong đất đá lẫn than tại một số mỏ than vùng Quảng Ninh. Nhữ Thị Kim Dung 2016 2017 Đã hoàn thành
8 B2016-MDA-08ĐT. Nghiên cứu công nghệ và chế tạo thử nghiệm thiết bị tuyển nổi trọng lực dạng Hydrofloat để tuyển  một số khoáng sản phi kim độ hạt  thô tại Việt Nam Nguyễn Hoàng Sơn 2016 2017 Đã hoàn thành
9 B2016-MDA-09ĐT. Nghiên cứu đề xuất các giải pháp phòng ngừa và khắc phục sự cố khi thi công công trình ngầm bằng máy đào hầm loại nhỏ tại Việt Nam. Đặng Trung Thành 2016 2017 Đã hoàn thành
10 B2016-MDA-10ĐT. Nghiên cứu ảnh hưởng của chấn động nổ mìn đến kết cấu chống giữ của công trình ngầm lân cận khi thi công đường hầm bằng phương pháp khoan nổ mìn. Đặng Văn Kiên 2016 2017 Đã hoàn thành
11 B2016-MDA-11ĐT. Nghiên cứu phương pháp xác định dị thường trọng lực cho vùng biển xung quanh Quần đảo Trường Sa bằng số liệu đo cao vệ tinh và số liệu trọng lực vệ tinh Vũ Văn Trí 2016 2017 Đã hoàn thành