Quyết định cho phép thực hiện đề tài NCKH SV năm học 2018-2019

30/10/2018

Ngày 23/10/2018, Hiệu trưởng trường Đại học Mỏ - Địa chất đã ra quyết định số 1456/QĐ-MĐC, 1457/QĐ-MĐC và 1458/QĐ/MĐC về việc cho phép 195 đề tài NCKH SV được thực hiện trong năm học 2018-2019.

Triển khai đăng ký đề tài NCKH sinh viên năm học 2018-2019

30/08/2018

Thực hiện kế hoạch NCKH hàng năm trong sinh viên, Hiệu trưởng trường Đại học Mỏ - Địa chất đã ra công văn số 386/TB-MĐC ngày 08/8/2018 về việc triển khai thực hiện nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2018-2019. Sau khi có danh mục đề xuất từ các Bộ môn và các Khoa, các nhóm sinh viên có thể liên hệ với các giáo viên hướng dẫn và Bộ môn để đăng ký thực hiện và hoàn thiện phiếu đề xuất đề tài NCKH SV. Thời gian đăng ký: từ 24/8/2018-18/9/2018.

Sinh viên Trường Đại học Mỏ - Địa chất gặt hái thành tích cao tại Lễ trao giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học” năm 2017

17/12/2017

Ngày 16/12/2017, tại Trường ĐH Sư pham Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Trung ương Đoàn TNCSHCM, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức Lễ trao giải thưởng 'Sinh viên nghiên cứu khoa học' năm 2017.

Thông báo về việc Triển khai thực hiện Hội nghị khoa học sinh viên lần thứ 31

21/09/2017

Thông báo triển khai thực hiện đề tài NCKH SV trong năm học 2017-2018

Thông tin và thể lệ hồ sơ tham dự xét giải SV NCKH Euréka 2017

30/05/2017

Năm 2017, Thành đoàn TP Hồ Chí Minh cùng với với Trung tâm phât triển Khoa học trẻ TP Hồ Chí Minh tiếp tục tổ chức Giải thưởng Sinh viên Nghiên cứu khoa học năm 2017 - Euréka 2017.

Thông báo tham dự giải SV NCKH năm 2017 do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức

22/05/2017

Thông báo của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức xét tặng Giải thưởng "Sinh viên nghiên cứu khoa học" năm 2017