Thông báo về việc Triển khai thực hiện Hội nghị khoa học sinh viên lần thứ 31

21/09/2017

Thông báo triển khai thực hiện đề tài NCKH SV trong năm học 2017-2018

Thông tin và thể lệ hồ sơ tham dự xét giải SV NCKH Euréka 2017

30/05/2017

Năm 2017, Thành đoàn TP Hồ Chí Minh cùng với với Trung tâm phât triển Khoa học trẻ TP Hồ Chí Minh tiếp tục tổ chức Giải thưởng Sinh viên Nghiên cứu khoa học năm 2017 - Euréka 2017.

Thông báo tham dự giải SV NCKH năm 2017 do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức

22/05/2017

Thông báo của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức xét tặng Giải thưởng "Sinh viên nghiên cứu khoa học" năm 2017