Quyết định cho phép thực hiện đề tài NCKH SV năm học 2014-2015

05/12/2014

Ngày 04/12/2014 Nhà trường đã ra Quyết định số 1455/QĐ.MĐC và 1456/QĐ.MĐC về việc cho phép các đề tài NCKH SV được thực hiện trong năm học 2014-2015

Ngày 04/12/2014 Nhà trường đã ra Quyết định số 1455/QĐ.MĐC và 1456/QĐ.MĐC về việc cho phép các đề tài NCKH SV được thực hiện trong năm học 2014-2015

KHCN

File đính kèm