Lãnh đạo Trường Đại học Mỏ - Địa chất thăm và làm việc với các doanh nghiệp trong lĩnh vực dầu khí

28/02/2019

Từ ngày 27/2-1/3/2019, đoàn lãnh đạo trường Đại học Mỏ - Địa chất đã đến thăm và làm việc với các doanh nghiệp trong lĩnh vực dầu khí và mở ra nhiều cơ hội hợp tác, phát triển mới cho cả hai bên.

Trong bối cảnh tiến tới tự chủ đào tạo, yếu tố cốt lõi của việc xây dựng hệ thống giáo dục là đào tạo gắn liền với yêu cầu thực tiễn, đào tạo đáp ứng tốt hơn nhu cầu của xã hội. Với chủ trương đó, đoàn lãnh đạo trường Đại học Mỏ - Địa chất gồm PGS.TS Trần Xuân Trường - Chủ tịch Hội đồng trường, GS.TS. Trần Thanh Hải - Hiệu trưởng, PGS.TS Triệu Hùng Trường - Phó Hiệu trưởng, PGS.TS. Nguyễn Thế Vinh - Trưởng khoa Dầu khí, TS. Lê Đức Vinh - Trưởng bộ môn Thiết bị Dầu khí và Công trình đã tới thăm và làm việc với các doanh nghiệp trong lĩnh vực dầu khí như Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Dầu khí Việt Nam (PV Oil Trans), Công ty Điều hành Thăm dò Khai thác Dầu khí trong nước (PVEP POC), Công ty Cổ phần Phân phối khí thấp áp Dầu khí Việt Nam, Tổng công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam, Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí (PV Trans), Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro từ ngày 27/2-1/3/2019.

Chuyến đi của đoàn lãnh đạo trường Đại học Mỏ - Địa chất tới các doanh nghiệp nhằm mở ra những cơ hội hợp tác, phát triển của hai bên. Tại các buổi làm việc, lãnh đạo Nhà trường giới thiệu với phía đối tác về những hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, những thành tựu của Nhà trường. Cùng với đó, Lãnh đạo các doanh nghiệp đã giới thiệu về những hoạt động sản xuất kinh doanh của mình, nhu cầu của thị trường và doanh nghiệp; mong muốn kết hợp với Nhà trường để đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phù hợp với thực tiễn. Buổi làm việc còn mở ra nhiều cơ hội học bổng và việc làm cho sinh viên trường Đại hoc Mỏ - Địa chất.

Dưới đây là một số hình ảnh về chuyến đi:

Làm việc tại công ty PV Oil Trans
Làm việc với công ty PVEP POC
Làm việc với công ty PV Trans

Phòng CTCT - Truyền thông