Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2019)

22/12/2019

Ngày 22/12 hàng năm không chỉ là ngày Thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam mà đã trở thành Ngày hội Quốc phòng toàn dân. Một ngày kỷ niệm đầy ý nghĩa đối với toàn thể nhân dân Việt Nam.
Các hoạt động diễn ra vào ngày này nhằm động viên cán bộ chiến sĩ không ngừng nâng cao cảnh giác, ra sức rèn luyện bản lĩnh chính trị và trình độ quân sự, không ngại gian khổ vượt qua khó khăn trong mọi hoàn cảnh để hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Phát huy thành tích to lớn đã đạt được, Quân đội nhân dân Việt Nam tiếp tục xây dựng theo hướng cách mạng chính quy tinh nhuệ, từng bước hiện đại, tham gia xây dựng kinh tế đất nước và thực hiện tốt hơn chức năng làm nòng cốt xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, góp phần xây dựng thành công và bảo vệ vững chắc tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, bảo vệ hòa bình ổn định phát triển trong khu vực và trên thế giới xứng đáng với tên gọi Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Phòng QHCC & DN