Kỷ niệm 62 năm ngày truyền thống ngành Đo đạc - Bản đồ ( 14/12/1959 - 14/12/2021)

14/12/2021