Bình chọn "Dấu ấn HUMG 2017"

29/12/2017

Thực hiện Công văn số 794/MĐC-CTTT ngày 28/12/2017  về việc bình chọn các sự kiện "Dấu ấn HUMG 2017" của Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Nhà trường đề nghị toàn thể cán bộ, viên chức, học viên, sinh viên tham gia bình chọn các sự kiện tiêu biểu năm 2017 được đề xuất dưới đây để tổng kết các sự kiện nổi bật của Nhà trường trong năm 2017 và phục vụ công tác truyền thông, quảng bá hình ảnh trong thời gian sắp tới. 

Thời gian tham gia bình chọn: Từ 28/12/2017 đến hết ngày 07/01/2018.

Link bình chọn: https://goo.gl/forms/a6IuVHoVy5ZVDciq1

Trân trọng cảm ơn sự đóng góp của các cán bộ, viên chức, học viên, sinh viên Nhà trường!

File đính kèm