Bộ Giáo dục và Đào tạo: Thông tin giáo dục và đào tạo quý I năm 2018

11/04/2018

Thông tin về các hoạt động, kết quả và chỉ đạo/điều hành tiêu biểu của ngành Giáo dục trong quý I năm 2018.

Thông tin trong số này:

1- Thủ tướng Chính phủ biểu dương những nỗ lực của Bộ Giáo dục và Đào tạo

2- Việt Nam là một trong những quốc gia tiên phong đổi mới giáo dục và đào tạo

3- Những điểm mới về thi THPT quốc gia và tuyển sinh đại học, cao đẳng, trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy năm 2018

4- Kết quả rà soát việc xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2017

5- Tiếp tục nghiên cứu, xem xét về lương, phụ cấp (thu nhập) của giáo viên và miễn học phí bậc THCS

6- Hơn 800 lượt ý kiến góp ý cho dự thảo các chương trình môn học trong chương trình giáo dục phổ thông mới

7- Khắc phục tình trạng thừa thiếu giáo viên cục bộ, nâng cao chất lượng đào tạo sư phạm

8- Cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia học sinh trung học năm 2017 - 2018 thành công tốt đẹp

9- Một số chỉ đạo, điều hành về GD&ĐT nổi bật trong quý I năm 2018

File đính kèm