Thông báo tổ chức Hội nghị toàn quốc Khoa học Trái đất và Tài nguyên với phát triển bền vững ERSD 2018

30/11/2018

Trường Đại học Mỏ - Địa chất tổ chức Hội nghị toàn quốc Khoa học Trái đất và Tài nguyên với phát triển bền vững ERSD năm 2018.

Thời gian: 8h00 ngày 07/12/2018 (Thứ Sáu)
Địa điểm: Trường Đại học Mỏ - Địa chất, số 18, phố Viên, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Chương trình hội nghị:

8:00 - 8:30:  Đón tiếp đại biểu

8:30 - 9:00:  Khai mạc và phát biểu chào mừng của Ban tổ chức

 9:00 - 9:45:  Báo cáo điển hình tại phiên toàn thể

9:45 - 10:00:  Kết thúc phiên họp toàn thể/Coffee break tại các tiểu ban chuyên môn

10:00 - 10:05:  Khai mạc tại các tiểu ban chuyên môn

10:05 - 11:45:  Báo cáo tại các tiểu ban chuyên môn

11:45 - 13:30:  Nghỉ ăn trưa

13:30 - 15:10:  Báo cáo tại các tiểu ban chuyên môn

15:10 - 15:30: Coffee break

15:30 - 16:50:  Báo cáo tại các tiểu ban chuyên môn

16:50 - 17:00:  Bế mạc tại tiểu ban chuyên môn

Tại Hội nghị, các chuyên gia, các nhà khoa học sẽ trình bày báo cáo của mình tại các tiểu ban. Cụ thể có 16 tiểu ban chuyên môn và bố trí sơ đồ của các tiểu ban như sau: 

1. Địa chất và Tài nguyên địa chất: phòng D1-1

2. Địa chất công trình - Địa chất thủy văn: phòng D2-2

3. Công nghệ kỹ thuật mới trong xử lý môi trường: phòng D2-3

4. Quản lý Tài nguyên và Môi trường: phòng D2-4

5. Sinh thái môi trường và Phát triển bền vững : phòng D3-2

6. Những tiến bộ trong Khai thác mỏ: phòng D2-1

7. Những tiến bộ trong Tuyển khoáng: phòng D3-3

8. Những tiến bộ trong Xây dựng công trình ngầm: phòng D3-1

9. Những tiến bộ trong Vật liệu và Kết cấu xây dựng: phòng D3-4

10. Kỹ thuật Dầu khí tích hợp: phòng D4-1

11. Trắc địa cao cấp và Quan trắc địa động lực: phòng D4-2

12. Công nghệ viễn thám và dữ liệu không gian: phòng D4-3

13. Công nghệ thông tin và ứng dụng: phòng A207

14. Kỹ thuật Điện và Điện tử: phòng A203

15. Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa: phòng A204

16. Kỹ thuật Cơ khí và Động lực: phòng A205

Trân trọng thông báo và kính mời các nhà khoa học, các cá nhân, tập thể quan tâm tới dự./.

Phòng CTCT - Truyền thông