Trường Đại học Mỏ - Địa chất TOP 6 trường đại học hàng đầu Việt Nam trong bảng xếp hạng Webometrics đợt 2 năm 2019

05/08/2019

Webometrics vừa công bố bảng xếp hạng các đại học thường niên đợt 2 năm 2019. Trong số 180 cơ sở giáo dục đại học Việt Nam được xếp hạng lần này, Trường Đại học Mỏ - Địa chất đứng ở vị trí thứ 6. Như vậy, thứ hạng của Trường Đại học Mỏ - Địa chất đã tăng 5 bậc từ lần xếp hạng đợt 1 đầu năm 2019 (thứ 11) và gần sát với vị trí thứ 5 đã từng đạt được trong đợt 2 tháng 7 năm 2016.

Webometrics là một bảng xếp hạng học thuật các trường Đại học lớn nhất thế giới được thực hiện bởi Hội đồng nghiên cứu quốc gia Tây Ban Nha từ năm 2004. Mỗi năm 2 lần, Webometrics đưa ra kết quả xếp hạng cho các trường ĐH trên khắp thế giới dựa trên dung lượng thông tin cung cấp trên website của trường cũng như mức độ ảnh hưởng của website này đối với các đối tác bên ngoài.

Ở lần xếp hạng này, dẫn đầu Việt Nam là Trường ĐH Bách khoa Hà Nội, tiếp theo từ vị trí thứ 2 đến thứ 7 lần lượt là các trường: ĐH Quốc gia Hà Nội, Trường ĐH Tôn Đức Thắng, Trường ĐH Cần Thơ, ĐH Quốc gia TP.HCM, Trường Đại học Mỏ - Địa chất và Trường ĐH Y Hà Nội. Vị trí dẫn đầu đã được đổi chỗ giữa Trường ĐH Bách khoa Hà Nội và ĐHQG Hà Nội so với lần xếp hạng trước.

Webometrics có vài thay đổi trong phương pháp ở lần xếp hạng 7/2019  như: tiêu chí Sự hiện diện (Presence) lấy từ nguồn Ahrefs thay vì Google, tiêu chí Tính mở (Transparency hay Openess) tính từ số trích dẫn của 100 tác giả hàng đầu của đơn vị thay vì một số không cố định tác giả hàng đầu và tiêu chí Tính xuất sắc/Học thuật (Excellence/Scholar) tính từ số bài báo có số trích dẫn ở top 10% trong giai đoạn 2013-2017 thay vì 2012-2016 của lần xếp hạng trước.

Xếp hạng trong ấn bản tháng 7/2019 của Webometrics dựa trên 4 tiêu chí sau: 


- Sự hiện diện (Presence): Số lượng các trang web thuộc tên miền chinh của cơ sở giáo dục đại học; bao gồm tất cả tên miền phụ chia sẻ tên miền chính và tất cả các dạng file (cả .DOC, .PDF); được xác định theo Ahrefs (trọng số 5%); 

 

- Mức độ hiển thị (Visibility) hay Mức độ tác động (Impact): Số lượng các mạng bên ngoài có liên kết ngược (backlinks) đến các trang web của cơ sở giáo dục đại học; được xác định theo Ahrefs và Majestic (trọng số 50%); 

 

- Tính mở (Transparency hay Openess): Số lượng trích dẫn từ 100 tác giả hàng đầu, được xác định theo Google Scholar (trọng số 10%);

 

- Tính xuất sắc (Excellencehay Tính học thuật (Scholar): Số bài báo nằm trong top 10% được trích dẫn nhiều nhất thuộc 26 lĩnh vực; dữ liệu trong 5 năm (2013-2017); được xác định theo Scimago (trọng số 35%).

 

Nguồn: http://www.webometrics.info/en/Asia/Vietnam