Thông báo Khóa học quản lý khoa và bộ môn do DAAD tổ chức và tài trợ

04/10/2021

Văn phòng Đại diện Cơ quan Trao đổi Hàn lâm Đức (DAAD) tại Hà Nội thông báo về học bổng International Deans’ Course Southeast Asia 2022/2023 dành cho Cán bộ Quản lý Giáo dục cấp Khoa và Bộ môn tại các Trường Đại học.

Khóa học này do Cơ quan Trao đổi Hàn lâm Đức (DAAD) phối hợp tổ chức cùng trường Đại học ứng dụng Osnabrueck (Đức), German Rectors’ Conference (HRK) và Centre for Higher Education (CHE) tổ chức, gồm 3 giai đoạn:

·         10 ngày học tại Đức

·         5 ngày học trực tuyến

·         5 ngày học tại một quốc gia trong khu vực Đông Nam Á

Mục tiêu của khóa học là trang bị cho các lãnh đạo khoa và trưởng bộ môn tại các trường Đại học trong khu vực Đông Nam Á những kỹ năng và kiến thức cần thiết trong bối cảnh nền giáo dục đại học đang có nhiều biến chuyển. Các vấn đề được đề cập đến trong khóa học bao gồm quản lý giảng viên, quản lý tài chính, đảm bảo chất lượng và kỹ năng lãnh đạo. Bên cạnh đó, khóa học kết hợp đào tạo kỹ năng mềm và trao đổi với lãnh đạo các trường đại học Đức.

Hạn đăng ký: 31 tháng 10 năm 2021 qua email: idc@hs-osnabrueck.de (Bà Freya Gallenkamp)

Thông tin chi tiết về điều kiện ứng tuyển vui lòng xem thêm tại: https://www.daad-vietnam.vn/en/2021/09/29/international-deans-course-southeast-asia-2022-2023/