Chương trình học bổng Endeavour Australia năm 2018

10/05/2017

Học bổng Endeavour là chương trình học bổng của Chính phủ Australia nhằm giúp cho công dân các nước Châu Á Thái Bình Dương, Trung Đông, Châu Âu, Châu Mỹ trong đó có Việt Nam có cơ hội học tập, nghiên cứu và phát triển chuyên môn tại Australia.

Các Chương trình bao gồm:

  1. Học bổng Sau Đại học Endeavour: Giá trị học bổng cho bậc Thạc sỹ là 140.500 đô la Úc/2 năm, bậc Tiến sỹ là 275.500 đô la Úc/4 năm.
  2. Học bổng Endeavour đào tạo nghề: dành cho ứng viên muốn học Cao đẳng hoặc cao đẳng nâng cao, giá trị học bổng là 131.000 đô la Úc/2,5 năm.
  3. Học bổng Endeavour Nghiên cứu ngắn hạn: dành cho các học viên Thạc sỹ hoặc nghiên cứu inh cần nghiên cứu thêm để phục vụ cho đề tài nghiên cứu, hoặc nghiên cứu sau tiến sỹ. Giá trị học bổng là 24.500 đô la Úc/4-6 tháng.
  4. Học bổng quản lý: nhằm phát triển chuyên môn cho các nhà quản lý, giá trị học bổng là 18.500 đô la Úc/1-4 tháng.

Thời gian nộp hồ sơ: muộn nhất là 30/6/2017.

Học bổng Endeavour không hạn chế độ tuổi, không giới hạn ngành nghề. Mọi thông tin chi tiết tham khảo tại website: http://internationaleducation.gov.au/Endeavour

Hoặc liên hệ email: endeavour@education.edu.au

File đính kèm