Thông báo khóa tập huấn Giảng viên nguồn (ToT) Kỹ năng đào tạo, điều phối, hỗ trợ đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp doanh nghiệp xã hội

12/11/2018

Nằm trong khuôn khổ hợp tác giữa Hội đồng Anh tại Việt Nam và Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thúc đẩy doanh nghiệp xã hội trong các trường đại học tại Việt Nam, Hội đồng Anh, Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng Trung tâm Khởi nghiệp và sáng tạo xã hội NEU Center for Social Innovation and Entrepreneurship, Trường Đại học kinh tế Quốc dân sẽ tiếp tục tổ chức Khóa đào tạo giảng viên nguồn về Công dân Tích cực Doanh nghiệp Xã hội từ ngày 15 –18/11/2018 tại Hà Nội.
 
Khóa tập huấn được tổ chức nhằm hỗ trợ kiến thức, kỹ năng về doanh nhân xã hội, sáng tạo xã hội và lãnh đạo cộng đồng cho các giảng viên đại học giúp họ triển khai thành công các hoạt động tại các cơ sở giáo dục. Hiện chương trình đang được hỗ trợ bởi Đề án 1665 (miễn phí).
 
Đăng ký khoá học tại đây https://goo.gl/cpokVK
Hoặc hiên hệ ThS Phạm Quang Ba, PGĐ Trung tâm Hỗ trợ sinh viên

(CSIE)