Các Nhà khoa học HUMG tham gia Hội thảo Nghiên cứu cơ bản trong lĩnh vực Khoa học trái đất và Môi trường - Carees 2019

03/12/2019

Sáng ngày 29/11/2019, tại Viện Địa lý Tài nguyên Thành phố Hồ Chí Minh thuộc Viện Hàn lâm và Khoa học Công nghệ Việt Nam đã diễn ra Hội thảo về Nghiên cứu cơ bản trong lĩnh vực khoa học Trái đất và Môi trường - Carees 2019. Hội thảo do Quỹ phát triển Khoa học và Công nghệ quốc gia NAFOSTED và Viện Địa lý Tài nguyên Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức.

Hội thảo là nơi để các nhà khoa học trong và ngoài nước trình bày những kết quả nghiên cứu mới nhất, chia sẻ những thành tựu, ý tưởng sáng tạo trong khoa học trái đất và môi trường, góp phần tăng cường năng lực nghiên cứu và hội nhập quốc tế cho các nhà khoa học trong nước, khẳng định vị thế và phát huy hiệu quả khoa học uy tín của các nhóm nghiên cứu mạnh. Hội thảo đã thu hút sự quan tâm của hàng trăm nhà khoa học trong và ngoài nước thông qua hơn 100 công trình khoa học được trình bày, báo cáo tại Hội thảo. 

Các Nhà khoa học HUMG tham gia Hội nghị Carees 2019

Đoàn đại biểu của Trường Đại học Mỏ - Địa chất gồm 10 nhà khoa học do GS.TS Trần Thanh Hải – Hiệu trưởng Nhà trường dẫn đầu. Tại phiên toàn thể, GS.TS Trần Thanh Hải đã trình bày báo cáo điển hình với chủ đề “Nguồn nhân lực cho nghiên cứu (cơ bản) về Khoa học Trái đất ở Việt Nam: Thực trạng, Xu thế và Giải pháp”. Bên cạnh đó, các nhà khoa học của Trường Đại học Mỏ - Địa chất đã trình bày 8 báo cáo chuyên đề tại các tiểu ban chuyên môn của Hội thảo. Các báo cáo đã nhận được sự quan tâm, trao đổi sôi nổi của các nhà quản lý, nhà khoa học tham dự Hội thảo.

Một số hình ảnh của các Nhà khoa học HUMG tham gia báo cáo tại Hội thảo

GS.TS Trần Thanh Hải - Hiệu trưởng HUMG báo cáo chuyên đề tại Hội thảo

PGS. TS Bùi Hoàng Bắc - Giám đốc TT Phân tích thí nghiệm công nghệ cao, Phó Trưởng Bm Tìm kiếm thăm dò HUMG báo cáo tại Hội thảo

PGS. TS Ngô Xuân Thành - Phó Trưởng khoa Khoa học và Kỹ thuật địa chất, báo cáo tại Hội thảo

P.QHCC&DN