Thông báo tuyển thẳng năm 2018

11/04/2018

Thông báo tuyển thẳng năm 2018

Thông báo tuyển sinh đai học hình thức vừa làm vừa học đợt 1 năm 2018

09/01/2018

Theo nhu cầu đào tạo cán bộ Khoa học - Kỹ thuật được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép, Trường Đại học Mỏ - Địa chất tuyển sinh Đại học hình thức vừa làm vừa học khóa 63 đợt 1 năm 2018.

Thông báo tuyển sinh Liên thông hệ chính quy từ Trung cấp, Cao đẳng nghề và Cao đẳng lên Đại học đợt 1 năm 2018

09/01/2018

Trường Đại học Mỏ-Địa chất thông báo tuyển sinh Liên thông hệ chính quy từ Trung cấp, Cao đẳng nghề và Cao đẳng lên Đại học:

Thông báo về việc tuyển sinh đại học văn bằng hai chính quy năm 2018

09/01/2018

Trường Đại học Mỏ - Địa chất thông báo tuyển sinh đại học văn bằng hai chính quy cấp bằng kỹ sư và cử nhân, học tại trường năm 2018

Công ty TNHH Seoul Conductor Vina tuyển Kỹ sư tốt nghiệp ngành Điện tử

11/12/2017

Thời gian phỏng vấn: dự kiến 22/12/2017 tại Trường Đại học Mỏ - Địa chất