Thông báo Thời gian tổ chức Cuộc thi “Ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp HUMG 2018”

31/10/2018

Kính gửi: Các đơn vị trong Trường.

Triển khai Kế hoạch số 494/KH-MĐC ngày 12/10/2018 của Hiệu trưởng Nhà trường về việc tổ chức Cuộc thi “Ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp HUMG 2018”; nhằm thúc đẩy và phát huy tinh thần khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong sinh viên, tìm kiếm, chon lọc, ươm mầm các ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo có tiềm năng tham gia cuộc thi cấp Quốc gia, tạo cơ hội tiếp cận với các quỹ đầu tư, nhà đầu tư để hiện thực hóa ý tưởng, Nhà trường tổ chức Cuộc thi “Ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp HUMG 2018” lần thứ I, năm 2018 như sau:

  1. Tổ chức họp Hội đồng thẩm định sơ tuyển vòng thi cấp Trường.

Thời gian: 8h30 ngày05/11/2018 (Thứ Hai).

Địa điểm: Phòng Phổ Yên, Trường Đại học Mỏ - Địa chất.

Thành phần: Đề nghị mỗi khoa quản lý sinh viên cử 01 Cán bộ tham gia Hội đồng thẩm định sơ tuyển và thông báo cho Ban tổ chức thông tin cán bộ trước11h30 ngày 02/11/2018.

  1. Tổ chức Chung kết cuộc thi “Ý tưởng sáng tạo Khởi nghiệp HUMG 2018”.

Thời gian: 8h30 ngày 08/11/2018 (Thứ Năm).

Địa điểm: Hội trường 300, Trường Đại học Mỏ - Địa chất.

Thành phần: Ban Giám hiệu, Ban tổ chức, Ban giám khảo, đại diện lãnh đạo các Phòng, Khoa, Ban, Trung tâm, Đoàn thanh niên – HSV, các Liên chi Đoàn, các Liên chi Hội sinh viên, các Câu lạc bộ, các Nhóm sinh viên có ý tưởng và sinh viên toàn trường.

Mọi thông tin xin vui lòng liên hệ thường trực Ban tổ chức: ThS. Phạm Quang Ba, PGĐ Trung tâm Hỗ trợ sinh viên, số điện thoại: 0985696552.

Trân trọng ./.

KT.HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

PGS.TS Triệu Hùng Trường

(TT Hỗ trợ sinh viên)