Các ngành đào tạo tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

05/11/2016

(Click chuột vào mã ngành hoặc tên ngành để xem chi tiết)

TT

Mã ngành

Tên ngành/Chuyên ngành đào tạo

Ngành

Chuyên ngành

1 52510401   Công nghệ kỹ thuật hoá học Lọc - Hóa dầu

2

52520201

  Kỹ thuật điện

Điện - Điện tử
Hệ thống điện
Điện khí hóa
3 52520216   Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá Tự động hóa
4     52520502   Kỹ thuật địa vật lý Địa vật lý

5

52520604

  Kỹ thuật dầu khí

Địa chất dầu khí
Khoan khai thác
Khoan thăm dò - khảo sát
Thiết bị dầu khí