Thông báo điểm chuẩn trúng tuyển đợt 1 hệ đại học chính quy tại Cơ sở đào tạo Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2019

09/08/2019

Hội đồng tuyển sinh Trường đại học Mỏ - Địa chất thông báo điểm chuẩn trúng tuyển đợt 1 trình độ đại học chính quy tại Cơ sở đào tạo Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2019 như sau:

Khen thưởng cho sinh viên đạt giải tại kỳ thi Olympic cấp Trường năm học 2018 - 2019

20/05/2019

Thông báo về việc khen thưởng cho sinh viên đạt giải tại kỳ thi Olympic cấp Trường năm học 2018-2019:

Thay đổi thời gian thi Olympic cấp Trường năm học 2018-2019

19/02/2019

Thực hiện Quyết định số 118/QĐ-MĐC ngày 14/02/2019 của Hiệu trưởng trường Đại học Mỏ - Địa chất về việc cho phép thí sinh thi Olympic cấp Trường năm học 2018 - 2019 và nhằm đáp ứng nguyện vọng đăng ký dự thi các môn khác nhau của sinh viên trong Trường, Nhà trường thông báo đến toàn thể cán bộ và sinh viên toàn Trường một số thay đổi trong lịch thi Olympic cấp Trường năm học 2018 - 2019, cụ thể:

Triển khai cuộc thi Olympic cấp Trường năm học 2018-2019

20/05/2019

Thông báo về việc triển khai đăng ký tham dự cuộc thi Olympic cấp Trường năm học 2018 - 2019:

Đề án Tuyển sinh năm 2019 Trường Đại học Mỏ - Địa chất tại Cơ sở đào tạo Bà Rịa - Vũng Tàu

05/03/2019

Cơ sở đào tạo Bà Rịa - Vũng Tàu của Trường Đại học Mỏ - Địa chất tuyển sinh 360 sinh viên hệ chính quy năm 2019 cho từng ngành cụ thể. Thí sinh có thể đăng ký xét tuyển bằng một hoặc kết hợp nhiều phương thức xét tuyển: