Mời tham dự Hội thảo "Nguồn nhân lực công nghệ và thương mại hóa sản phẩm công nghệ" và "Công bố các chương trình hỗ trợ Nghiên cứu ứng dụng và khởi nghiệp công nghệ"

21/05/2019

Nhằm hỗ trợ các nhà khoa học, nhà sáng chế, các giảng viên và sinh viên công nghệ có thêm nguồn lực để tạo ra các sản phẩm khoa học công nghệ có lợi thế cạnh tranh, đồng thời tạo cầu nối cũng như hệ sinh thái hỗ trợ cho các sản phẩm công nghệ có điều kiện thương mại hóa tốt hơn, VinTech City – thành viên của Tập đoàn Vingroup – phối hợp với Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông tổ chức buổi Hội thảo về Nguồn nhân lực công nghệ và thương mại hóa sản phẩm công nghệ đồng thời Công bố các chương trình hỗ trợ Nghiên cứu ứng dụng và khởi nghiệp công nghệ, với các nội dung cụ thể như sau:

1.    Thời gian: 9:00 -11:30 Thứ Tư, ngày 22/5/2019

2.    Địa điểm: Học viện Bưu Chính Viễn Thông – km10 đường Nguyễn Trãi- Hà Đông- Hà Nội

3.    Thành phần: Các nhà khoa học và các em sinh viên yêu thích hoặc có nguyện vọng tham gia hoạt động khởi nghiệp.

Phòng KHCN