Đề tài NCKH - cấp Bộ năm 2017

08/06/2017

Đề tài NCKH - cấp Bộ năm 2017

TT

Mã số, tên đề tài

Chủ nhiệm đề tài

Thời gian nghiên cứu

Chi chú

Bắt đầu

Kết thúc

1

B2017-MDA-12ĐT. Nghiên cứu xây dựng chế độ làm việc hợp lý của các trạm quạt gió chính cho các mỏ than hầm lò vùng Đông Triều- Uông Bí

Nguyễn Văn Thịnh

2017

2018

 

2

B2017-MDA-13ĐT. Nghiên cứu sự phát triển địa chất và trầm tích giai đoạn Kainozoi sớm (Eoxen - Oligoxen) đối với sự hình thành các tích tụ dầu khí ở khu vực Đông Bắc Bể Sông Hồng.

Lê Ngọc Ánh

2017

2018

 

3

B2017-MDA-14ĐT. Quy luật vận động kiến tạo hiện đại khu vực đồng bằng ven biển Quảng Nam và ý nghĩa của nó trong dự báo và phòng tránh tai biến địa chất

Nguyễn Quốc Hưng

2017

2018

 

4

B2017-MDA-15ĐT. Nghiên cứu chế tạo hạt hấp phụ từ hydroxyapatit tổng hợp và đánh giá khả năng loại bỏ kim loại nặng trong nước sinh hoạt của vật liệu

Lê Thị Duyên

2017

2018

 

5

B2017-MDA-16ĐT. Nghiên cứu xác định tham số dự ứng lực phù hợp với kết cấu neo chống trong các đường lò vùng Quảng Ninh

Đào Viết Đoàn

2017

2018

 

6

B2017-MDA-17ĐT. Nghiên cứu đặc điểm phân bố và đánh giá chất lượng của khoáng vật dạng ống halloysite khu vực Thạch Khoán, Phú Thọ và định hướng sử dụng hợp lý

Bùi Hoàng Bắc

2017

2018

 

7

B2017-MDA-12MT. Biên soạn tài liệu “Cơ sở khoa học và thực tiễn cải tạo phục hồi môi trường các mỏ sa khoáng ven biển” cho sinh viên ngành môi trường

Đỗ Văn Bình

01/2017

12/2017

 

Phòng KHQT

(Phòng KHQT)