Danh mục đề tài cấp cơ sở năm 2015

01/01/2015

TT

Tên đề tài

Chủ nhiệm
đề tài

Đơn vị
(Bộ môn)

Mã số

Ghi chú

Đề tài NCKH cấp cơ sở

1

Nghiên cứu và đề xuất phương pháp mô hình hóa và kiểm chứng các hệ thống phần mềm nhúng

Lê Hồng Anh

Tin học mỏ

T15-01

 Đã hoàn thành

2

Xây dựng phần mềm hỗ trợ quản lý thi đua khen thưởng Trường Đại học Mỏ - Địa chất

Phạm Thị Nguyệt

Tin học Kinh tế

T15-02

 Đã hoàn thành

3

Xây dựng các module chính của biến tần phục vụ thí nghiệm biến tần điều khiển truyền động điện

Khổng Cao Phong

Tự động hóa

T15-03

 Đã hoàn thành

4

Nghiên cứu xây dựng hệ giám sát trực tuyến (online) các thông số làm việc cơ bản mạng điện trung tính các ly 6 kV ở các mỏ lộ thiên vùng Quảng Ninh.

Bùi Đình Thanh

Điện khí hóa

T15-04

 Đã hoàn thành

5

Nghiên cứu tổng hợp chất xúc tác axit dị thể từ nguồn nguyên liệu tự nhiên cho quá trình tổng hợp phụ gia chống oxi hóa cho dầu diesel sinh học

Nguyễn Thị Linh

Lọc hóa dầu

T15-05

 Đã hoàn thành

6

Chế tạo và nghiên cứu tích chất quang của tinh thể quang tử tự sắp xếp

Lê Đắc Tuyên

Vật lý

T15-06

 Đã hoàn thành

7

Nghiên cứu chế tạo cảm biến khí trên cơ sở màng mỏng WO3 kết hợp đảo xúc tác Micro – Nano.

Đinh Văn Thiên

Vật lý

T15-07

 Đã hoàn thành

8

Chế tạo và nghiên cứu cấu trúc, tính chất điện từ của vật liệu Bi0,90R0,10Fe0,95TM0,05O3 (R = Nd, Sm; TM = Ni, Co

Đào Việt Thắng

Vật lý

T15-08

 Đã hoàn thành

9

Nghiên cứu tổng hợp nanocomposit hydroxyapatit/chitosan và định hướng ứng dụng để xử lý flo trong nước sinh hoạt

Lê Thị Duyên

Hóa

T15-09

 Đã hoàn thành

10

Nghiên cứu thành phần hóa học cây na biển (Annona glabra L.)

Nguyễn Thị Thu Hiền

Hóa

T15-10

 Đã hoàn thành

11

Nghiên cứu điều chế vật liệu màng compozit (zeolite-MFI/chất mang) ứng dụng để tách loại khí CO2 và các hiđrocacbon nhẹ khác ra khỏi khí thiên nhiên

Công Tiến Dũng

Hóa

T15-11

 Đã hoàn thành

12

Tổng hợp, đặc trưng hóa lý của nano Bari hydroxyapatit và ứng dụng để xử lý một số kim loại nặng trong nước

Võ Thị Hạnh

Hóa

T15-12

 Đã hoàn thành

13

Nghiên cứu biện pháp phát triển kỹ năng nói cho sinh viên trường Đại học Mỏ- Địa Chất nhằm đạt trình độ tiếng Anh bậc 3 theo khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam (KNLNNVN)

Dương Thúy Hường

Ngoại ngữ

T15-13

 Đã hoàn thành

14

Nghiên cứu các thành tạo biến chất trao đổi và khoáng hóa Fluorit liên quan ở mỏ đa kim Núi Pháo, Thái Nguyên

Nguyễn Đình Luyện

Khoáng sản

T15-14

 Đã hoàn thành

15

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến xói lở, bồi tụ vùng ven biển Quảng Bình- Quảng Trị và đề xuất các biện pháp bảo vệ.

Nguyễn Hữu Hiệp

Địa chất biển

T15-15

 Đã hoàn thành

16

Nghiên cứu xây dựng bộ ảnh Atlas khoáng vật sét cho các kiểu mỏ kaolin ở miền Bắc Việt Nam sử dụng máy điện tử quét (SEM) và máy nhiễu xạ tia X (XRD) phục vụ công tác đào tạo sinh viên ngành Kỹ thuật địa chất

Bùi Hoàng Bắc

Tìm kiếm thăm dò

T15-16

 Đã hoàn thành

17

Nghiên cứu xây dựng quy trình phân tích đặc tính trọng lực mẫu than hạt mịn 0,1-4mm trong môi trường nước không sử dụng dung dịch nặng

Nhữ Thị Kim Dung

Tuyển khoáng

T15-17

 Đã hoàn thành

18

Nghiên cứu thu hồi bismut kim loại sạch 98% từ tinh quặng tuyển nổi mỏ Núi Pháo – Thái Nguyên bằng quá trình liên hoàn: Hòa tách – ximăng hóa.

Trần Trung Tới

Tuyển khoáng

T15-18

 Đã hoàn thành

19

Nghiên cứu chế tạo bộ thiết bị phục vụ giảng dạy thực hành nội dung nổ mìn điện cho môn học Phá vỡ đất đá bằng phương pháp khoan nổ mìn

Phạm Văn Hòa

Khai thác lộ thiên

T15-19

 Đã hoàn thành

20

Nghiên cứu hoàn thiện các thông số hệ thống khai thác nhằm áp dụng hệ thống khai thác với góc nghiêng bờ công tác lớn tại mỏ than Na Dương

Đỗ Ngọc Hoàn

Khai thác lộ thiên

T15-20

 Đã hoàn thành

21

Nghiên cứu áp dụng chỉ số thành tích môi trường (EPI) để đánh giá khả năng phát triển bền vững tại một số tỉnh khu vực Tây Bắc Việt Nam

Vũ Thị Lan Anh

Môi trường cơ sở

T15-21

 Đã hoàn thành

22

Nghiên cứu chế tạo vật liệu nano TiO2 biến tính nitơ bằng ure phủ trên vật liệu chất mang đá ong, ứng dụng để xử lý nước bị ô nhiễm các hợp chất hữu cơ

Nguyễn Hoàng Nam

Kỹ thuật môi trưởng mỏ

T15-22

 Đã hoàn thành

23

Nghiên cứu mối quan hệ thủy địa hóa giữa nước biển và nước dưới đất tầng chứa nước Pleistocen khu vực ven biển tỉnh Thái Bình

Trần Thị Thanh Thủy

Địa sinh thái & CNMT

T15-23

 Đã hoàn thành

24

Đánh giá hiện trạng ô nhiễm kim loại nặng sông Nhuệ đoạn từ Cầu Tó tới Cống Thần và hiệu quả của một số loài thủy sinh trong quá trình hấp thụ kim loại nặng làm sạch nước sông.

Vũ Thị Phương Thảo

Địa sinh thái & CNMT

T15-24

 Đã hoàn thành

25

Nghiên cứu hoàn thiện giao khoán chi phí trung tu trong các doanh nghiệp khai thác than thuộc Tập đoàn công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam (TKV)

Bùi Thị Thu Thủy

Kế toán doanh nghiệp

T15-25

 Đã hoàn thành

26

Nghiên cứu hoàn thiện hệ thống mã vật tư và biểu mẫu khoán chi phí vật tư trên bảng tính M.Exc cho Công ty Xây dựng mỏ hầm lò  - TKV

Nguyễn Thị Bích Ngọc

Kinh tế cơ sở

T15-26

 Đã hoàn thành

27

Vận dụng mô hình lực hấp dẫn trong phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến việc thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài của Việt Nam

Vũ Diệp Anh

Kinh tế cơ sở

T15-27

 Đã hoàn thành

28

Nghiên cứu giải pháp kinh tế khuyến khích tận thu than góp phần giảm tổn thất than trong quá trình khai thác

Đồng Thị Bích

Quản trị doanh nghiệp mỏ

T15-28

 Đã hoàn thành

29

Nghiên cứu phương pháp bình sai hỗn hợp lưới tự do mặt đất - GPS kết hợp thuật toán Robust Estimator ứng dụng trong điều kiện Việt Nam.

Lưu Anh Tuấn

Trắc địa phổ thông và sai số

T15-29

 Đã hoàn thành

30

Nghiêu cứu xây dựng chương trình ứng dụng GIS trên thiết bị di động phục vụ điều tra thu thập dữ liệu thời gian thực cho các đối tượng địa lý

Trần Vân Anh

Đo ảnh & viễn thám

T15-30

 Đã hoàn thành

31

Nghiên cứu ảnh hưởng của góc dốc vỉa khai thác tới các tham số dịch động trên bề mặt

Nguyễn Quốc Long

Trắc địa mỏ

T15-31

 Đã hoàn thành

32

Nghiên cứu thành lập chương trình xây dựng mô hình địa hình đô thị 3D theo chuẩn dữ liệu mở 3D CityGml (3D City Model) từ dữ liệu đo đạc mặt đất.

Phạm Thanh Thạo

Trắc địa phổ thông và sai số

T15-32

 Đã hoàn thành

33

Nghiên cứu cơ sở khoa học xây dựng mô hình Cyber City phục vụ cho việc mô hình hóa bề mặt và định hướng quy hoạch không gian

Bùi Ngọc Quý

Bản đồ

T15-33

 Đã hoàn thành

34

Nghiên cứu, áp dụng ngôn ngữ mô hình hóa hệ thống SysML phân tích ảnh hưởng của các điều kiện địa chất khác nhau đến tốc độ thi công công trình ngầm bằng máy đào hầm loại nhỏ

Đặng Trung Thành

Xây dựng công trình ngầm và mỏ

T15-34

 Đã hoàn thành

35

Nghiên cứu đánh giá hiệu quả kỹ thuật khi thi công xây dựng các đường hầm giao thông sử dụng biện pháp khai đào chia gương

Trần Tuấn Minh

Xây dựng công trình ngầm và mỏ

T15-35

 Đã hoàn thành

36

Nghiên cứu xây dựng chương trình mô phỏng sự phát triển của vi khe nứt có hướng xác định, phân bố đều trong dầm bê tông dưới tác dụng của tải trọng dài hạn bằng phần mềm FLAC để dự báo thời gian phá hủy kết cấu

Nguyễn Văn Mạnh

Kỹ thuật xây dựng

T15-36

 Đã hoàn thành

37

Cơ sở lý luận của chủ nghĩa đa văn hóa

Nguyễn Thi Phương

Nguyên lý CNMLN

T15-37

 Đã hoàn thành

38

Thực trạng và giải pháp giáo dục nâng cao nhận thức của sinh viên về dân tộc, tôn giáo và đấu tranh phòng, chống địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam hiện nay.

Nguyễn Văn Quảng

Khoa GDQP

T15-38

 Đã hoàn thành

39

Nghiên cứu đổi mới phương pháp dạy học trong giảng dạy môn Đường lối quân sự của Đảng theo học chế tín chỉ ở Trường Đại học Mỏ - Địa chất

Hà Văn Thanh

Khoa GDQP

T15-39

 Đã hoàn thành
Nhiệm vụ KHCN cấp cơ sở

40

Đánh giá thực trạng, đề xuất quy chế tổ chức và hoạt động của các phòng thí nghiệm nghiên cứu trong trường Đại học Mỏ - Địa chất

Đinh Văn Thắng

Phòng KHCN

T15-40

 Đã hoàn thành

41

Xây dựng hệ thống Website quản lý Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Mỏ - Địa chất phiên bản tiếng Anh và Tự động hóa các bước trong quy trình quản lý

Lê Thanh Huệ

Tin học kinh tế

T15-41

 Đã hoàn thành