Triển khai công tác tự đánh giá

14/04/2007

Đối với giáo dục đại học thế giới, một trong những hoạt động quan trọng vừa mang tính bắt buộc vừa có ý nghĩa động lực thúc đẩy sự phấn đấu tự hoàn thiện của các cơ sở giáo dục đại học là kiểm định chất lượng nhà trường. Để có thể hội nhập, các trường đại học Việt Nam phải bắt tay vào triển khai thực hiện công tác này.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, cùng hàng chục trường đại học trong cả nước, Trường Đại học Mỏ - Địa chất bắt đầu triển khai công tác tự đánh giá. Đây là những hoạt động đầu tiên chuẩn bị cho công tác kiểm định chất lượng nhà trường, một hoạt động cần thiết đối với các trường đại học trong điều kiện hội nhập quốc tế. 

 

Công tác kiểm định nói chung, tự đánh giá nhà trường nói riêng là việc làm mới mẻ đối với các trường đại học Việt Nam. T đánh giá đòi hỏi thái độ khách quan, hệ thống chỉ tiêu chặt chẽ, minh chứng về sự ra đời, phát triển của trường phải đầy đủ, chân thực. Công tác lưu trữ, sưu tầm tư liệu có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Để công tác tự đánh giá đạt kết quả tốt, nhà trường đã thành lập Hội đồng tự đánh giá gồm 20 thành viên do PGS.TS Trần Đình Kiên - Hiệu trưởng làm chủ tịch. Tham gia Hội đồng có các Phó Hiệu trưởng, lãnh đạo và chuyên viên của một số phòng, khoa, ban.

Ngày 11/4, dưới sự chủ trì của PGS.TS Trần Đình Kiên, Hội đồng đã họp phiên đầu tiên để triển khai công tác. Theo kế hoạch, công tác tự đánh giá của trường sẽ hoàn tất vào cuối năm 2007.

Nguyễn An