BCH Công đoàn trường tham gia Tọa đàm "Xây dựng môi trường văn hóa học đường trong các trường đại học góp phần nâng cao chất lượng đào tạo" của khối thi đua số 2 - Công đoàn Giáo dục Việt Nam

18/06/2019

Ngày 16/6/2019 vừa qua, tại trường Đại học Giao thông Vận tải đã diễn ra buổi Tọa đàm "Xây dựng môi trường văn hóa học đường trong các trường đại học góp phần nâng cao chất lượng đào tạo" của khối thi đua số 2 - Công đoàn Giáo dục Việt Nam.

Tại buổi tọa đàm, Ban chấp hành Công đoàn trường Đại học Mỏ - Địa chất đã tham gia trình bày tham luận với nội dung "Xây dựng văn hóa học đường tích cực". Theo đó, đã nêu ra những vấn đề của văn hóa học đường và thực trạng văn hóa học đường hiện nay.

Thông qua bài tham luận, Công đoàn trường Đại học Mỏ - Địa chất muốn lan tỏa ý nghĩa của việc xây dựng văn hóa tích cực nhằm giúp các thành viên trong nhà trường chia sẻ những kiến thức, kinh nghiệm phát triển khả năng hợp tác giữa các thành viên trong mọi lĩnh vực hoạt động của nhà trường. Từ đó, tạo ra môi trường thuận lợi, tin cậy, tôn trọng lẫn nhau, giúp mọi thành viên trong Nhà trường quan tâm đến việc nâng cao chất lượng dạy và học, tích cực hoạt động vì sự nghiệp phát triển chung của nhà trường. Văn hóa học đường là nền tảng giúp xây dựng nhân cách cho sinh viên, chống lại lối sống tiêu cực, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo. Chính vì thế, mỗi nhà trường cần quan tâm, chú trọng để xây dựng văn hóa học đường tích cực.

Dưới đây là một số hình ảnh buổi Tọa đàm:

Ban chấp hành Công đoàn trường Đại học Mỏ - Địa chất tham gia buổi Tọa đàm

Phòng QHCC & DN

Các bài viết khác