GS.TS Trần Thanh Hải, Hiệu trưởng và đoàn đại biểu Nhà trường tham gia Hội nghị Khoa học toàn quốc ACEA-VIETGEO 2021.

13/05/2022

Ngày 13/5/2022, tại Trường Đại học Xây dựng Miền Trung, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, đã diễn ra Hội nghị Khoa học toàn quốc ACEA-VIETGEO 2021 với chủ đề “Địa chất công trình – Địa kỹ thuật và xây dựng phục vụ phát triển bền vững khu vực Miền Trung và Tây Nguyên”. Tham dự Hội nghị có GS.TS Trần Thanh Hải, Hiệu trưởng, PGS.TS Đỗ Ngọc Anh, Trưởng phòng KHCN và gần 30 cán bộ giảng dạy thuộc Khoa Khoa học và Kỹ thuật Địa chất, Khoa Xây dựng của Trường Đại học Mỏ - Địa chất.

Phát biểu chúc mừng tại Hội nghị, GS.TS Trần Thanh Hải đại diện cho Nhà trường, đơn vị tham gia tổ chức Hội nghị đã nhấn mạnh tầm quan trọng của hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học để giải quyết những vấn đề có ý nghĩa khoa học, cấp thiết gắn với thực tiễn phát triển của các tỉnh Miền Trung và Tây Nguyên liên quan đến địa chất công trình, địa kỹ thuật, tài nguyên nước và môi trường, xây dựng, vật liệu mới thân thiện môi trường, phòng chống thiên tai, … Đây là những lĩnh vực mà Trường Đại học Mỏ - Địa chất có thế mạnh và truyền thống đào tạo, nghiên cứu khoa học. Trường Đại học Mỏ - Địa chất mong muốn sẽ có thêm nhiều cơ hội hợp tác với các cơ quan, doanh nghiệp, nhà khoa học để thúc đẩy hơn nữa các hoạt động này, góp phần đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững khu vực Miền Trung và Tây Nguyên.